Zmiany w Zarządzie ING Commercial Finance

Paweł Mitoraj
Paweł Mitoraj

Rada Nadzorcza ING Commercial Finance podjęła decyzję dotyczącą zmian w składzie zarządu spółki. Stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za nadzór nad ryzykiem kredytowym i zarządzanie procesami z dniem 1 listopada 2018 roku objął Tomasz Grzybowski.

Tomasz Grzybowski
Tomasz Grzybowski

Tomasz Grzybowski jest związany z Grupą ING od ponad 20 lat. W latach 1997 – 2001 odpowiadał za relacje z kluczowymi klientami strategicznymi banku. Następnie objął stanowisko Kierownika Zespołu Wsparcia Kredytowego w segmencie średnich i dużych firm w ING Banku Śląskim. W 2007 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Sprzedaży w ING Banku Hipotecznym. Następnie pełnił funkcję głównego decydenta kredytowego w ING Banku Śląskim, a w 2011 r. objął funkcję Dyrektora Centrum Kredytowego w Regionie Korporacyjnym. W latach 2013-2015 Tomasz Grzybowski zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu ING Lease odpowiedzialnego za obszar ryzyka. Na stanowisku Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego w ING Banku Śląskim, które obejmował do końca października br., był odpowiedzialny za obszar klientów strategicznych oraz finansowanie specjalistyczne klientów korporacyjnych.

Tomasz Grzybowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją Finanse Przedsiębiorstw.

Paweł Mitoraj
Paweł Mitoraj

Paweł Mitoraj, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu ING Commercial Finance od 2015 roku, od 1 listopada zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu ING Lease odpowiedzialnego za Zarządzanie Ryzykiem.

Paweł Mitoraj pracuje w Grupie ING od 1993 r. Przez wiele lat pełnił role kierownicze w obszarze sprzedaży, rozwoju produktów kredytowych, a następnie zarządzania kredytowym ryzykiem transakcyjnym w ING Banku Śląskim.