Aforti Finance wchodzi z pożyczkami na rynek rumuński

Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Grupy AFORTI
Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Grupy AFORTI

Aforti Finance – spółka udzielająca pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, należąca do Grupy AFORTI – startuje z usługami finansowymi
w Rumunii. Będzie to możliwe dzięki uzyskanej przez spółkę licencji niebankowej instytucji finansowej, wydanej przez Narodowy Bank Rumunii.
To urzędowe pozwolenie uprawnia Aforti Finance do prowadzenia działalności operacyjnej w zakresie udzielania rumuńskim przedsiębiorcom pożyczek pozabankowych.

Rumunia jest jednocześnie pierwszym z siedmiu planowanych na najbliższe lata rynków zagranicznych, na których partner finansowy firm z sektora MSP świadczyć będzie usługi pożyczkowe. W ramach szeroko zakrojonej ekspansji międzynarodowej, Aforti Finance zamierza dotrzeć ze swoją ofertą do takich krajów, jak: Czechy, Węgry, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Albania oraz Macedonia, w których wcześniej swoją działalność rozpocznie Aforti Exchangeplatforma wymiany walut online dla firm, również zarządzana przez holding finansowy AFORTI.

Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Grupy AFORTI
Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Grupy AFORTI

– Podbój rynków zagranicznych rozpoczęliśmy od ekspansji Aforti Exchange, bowiem wiążą się z tym znacznie niższe progi wejścia niż w przypadku spółek świadczących usługi finansowe, przy których niezbędna jest budowa modeli scoringowych. Nie zmienia to jednak faktu, że nasze działania na arenie międzynarodowej będziemy realizować konsekwentnie, zgodnie ze strategią rozwoju Grupy AFORTI na lata 2018-2020, rozwijając ofertę dla przedsiębiorców – tak w zakresie wymiany walut online, jak i pożyczkową – na co najmniej siedmiu kolejnych rynkach – podkreśla Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Aforti Holding, spółki notowanej od 2011 roku na rynku NewConnect.

Przetarcie biznesowych szlaków przez jedną ze spółek należących do Grupy AFORTI pozwoli nie tylko na bezpieczne i sprawne wdrażanie nowych usług pod kątem prawnym i operacyjnym, ale będzie także znacząco minimalizować ryzyko biznesowe i finansowe związane z uruchamianiem nowych biznesów na zagranicznych rynkach. Taka strategia ma również zapewnić Grupie Aforti efekt synergii między spółkami działającymi na arenie międzynarodowej.

Jak podkreśla Klaudiusz Sytek – Rynek rumuński – jako miejsce realizacji projektów biznesowych, tak w przypadku Aforti Finance, jak i Aforti Exchange – nie jest przypadkowy. To doskonale przemyślana decyzja, wynikająca między innymi z pozycji gospodarczej Rumunii w Europie. Kraj ten – wbrew pozorom – jest jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się gospodarek na Starym Kontynencie, stąd nasza obecność w tej części Europy.

W 2017 roku nominalny PKB Rumunii, wyrażony w cenach bieżących, wyniósł 206,9 mld USD, a mierzony w ten sam sposób PKB per capita osiągnął poziom 10,56 tys. USD. Według szacunków Komisji Europejskiej realny PKB Rumunii wzrósł tym samym o 6,7 proc. w 2017 roku względem 4,9 proc. rok wcześniej, a najważniejszymi sektorami odpowiadającymi za tworzenie PKB Rumunii był sektor usług i przemysłu, które wygenerowały odpowiednio ok. 64 proc. i 33 proc. PKB.

Komisja Europejska oraz Bank Światowy szacują, że gospodarka rumuńska nadal będzie rosnąć, przy jednoczesnym założeniu, że  tempo wzrostu spadnie do poziomu 4,5 proc. w 2018 roku i nawet do 4 proc. w 2019 roku. Z kolei według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego wzrost gospodarczy Rumunii osiągnie w bieżącym roku nawet poziom 5 proc. Najbardziej optymistyczne szacunki wskazuje jednocześnie rumuńska Krajowa Komisja ds. Prognozy, według której w perspektywie średniookresowej na lata 2018-2021, w 2018 roku Rumunia osiągnie wzrost PKB sięgający nawet
6,1 proc.

– Bez wątpienia, Rumunia pozostanie liderem tempa wzrostu gospodarczego w Europie, stąd – podobnie, jak ma to miejsce w odniesieniu do wielu firm z Europy Zachodniej – aktywnie pracowaliśmy nad wejściem na ten dynamicznie rozwijający się, chociaż nadal bardzo młody rynek. Jego przewagą – jak w przypadku większości rynków wschodzących – są dodatkowo niższe bariery wejścia i ogromny potencjał rodzimych przedsiębiorców, którzy podążając za rozwojem krajowej gospodarki, aktywizują własne działania biznesowe, szukając szybkich i atrakcyjnych źródeł finansowania. Tym samym, wejście Aforti Finance na ten rynek powinno przynieść w kolejnych latach wymierne efekty, tak w formie pozytywnych wyników finansowych, jak też rosnącej rozpoznawalności i tym samym mocnej pozycji Aforti Finance na rynkach zagranicznych dodaje Klaudiusz Sytek.