Zmiany w zarządzie Ronson Europe

Tomasz Łapiński, członek zarządu Ronson Europe
Tomasz Łapiński, członek zarządu Ronson Europe

Tomasz Łapiński, członek zarządu i dyrektor finansowy Ronson Europe, związany ze Spółką od 2008 r., zostanie jej nowym prezesem. Zastąpi na tym stanowisku Shragę Weismana, który pozostanie w najbliższym czasie do dyspozycji Spółki, zapewniając płynne przekazanie obowiązków. Skład zarządu Ronson Europe uzupełni związany ze Spółką od 2007r. Rami Geris, obejmując funkcję dyrektora finansowego.

27 kwietnia Shraga Weisman złożył rezygnację z funkcji prezesa i członka zarządu Ronson Europe, przy czym do końca maja br. (lub dłużej, jeśli zajdzie taka potrzeba) pozostanie do dyspozycji zarządu Spółki w celu zapewnienia płynnego przekazania obowiązków.

Jednocześnie, rada nadzorcza Spółki zaproponowała Walnemu Zgromadzeniu mianowanie na prezesa zarządu Tomasza Łapińskiego, który obecnie sprawuje funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego Spółki. Rada nadzorcza proponuje także powołanie Rami Gerisa, obecnie pełniącego funkcję kontrolera finansowego Spółki, do zarządu i powierzenie mu funkcji dyrektora finansowego.

Tomasz Łapiński i Rami Geris związani są ze Spółką od odpowiednio 2008 i 2007 r.

– W imieniu swoim, zarządu, rady nadzorczej Ronson Europe, jak również w imieniu naszych pracowników, chciałbym serdecznie podziękować Shradze Weismanowi za lata owocnej współpracy i ogromny wkład włożony w rozwój naszej Spółki. Jestem zaszczycony, że rada nadzorcza zaproponowała powierzenie mi funkcji prezesa zarządu. Naszych akcjonariuszy, kontrahentów i pracowników chciałbym zapewnić, że będziemy kontynuować rozwój i umacniać rynkową pozycję Ronson Development na polskim rynku mieszkaniowym. Spółką będą zarządzać osoby związane z nią od wielu lat. Połączenie ich wiedzy i kompetencji, przy wsparciu wiodącego akcjonariusza – pana Amosa Luzona – pozwoli na wykorzystanie pełnego potencjału naszej Spółki i naszych aktywów – powiedział Tomasz Łapiński, członek zarządu Ronson Europe.

Zgodnie z decyzją zarządu, Tomasz Łapiński przejął obowiązki prezesa zarządu, natomiast Rami Geris obowiązki dyrektora finansowego Spółki. Oficjalne powołanie ich na te stanowiska planowane jest podczas najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki.

Obecnie w skład zarządu Ronson Europe wchodzą także: Andrzej Gutowski jako dyrektor zarządzający A, który związany jest ze Spółką od 2003 r., pełniąc funkcję dyrektora sprzedaży i marketingu, oraz Erez Tik i Alon Haver jako dyrektorzy zarządzający B. W marcu br. Erez Tik i Alon Haver zostali powołani do zarządu w następstwie zmian właścicielskich, jakie zaszły w Ronson Europe na przełomie 2016 i 2017 r. Po odkupieniu przez Spółkę akcji własnych od Global City Holdings oraz ich umorzeniu, udział wiodącego akcjonariusza branżowego, tj. Luzon Group, wzrósł z niespełna 40% do ponad 66%.