14 najlepszych uczelni ekonomicznych z Europy Środkowo-Wschodniej przyjechało do Warszawy na zaproszenie MNiSW i CIMA

konferencja szkolenie

30 maja 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) odbyło się wydarzenie pt. „Konstytucja dla Nauki i nowe oblicze finansów w cyfrowym świecie: Zatrudnialność, Edukacja i Partnerstwo”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez MNiSW i Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) – największą międzynarodową organizację zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej.

W spotkaniu wzięło udział osiem polskich uczelni ekonomicznych, w których uruchomiono Program CIMA na Uczelni oraz sześć najlepszych uczelni o takim profilu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Ukrainy, Słowacji, Czech, Rumunii, Bułgarii i Węgier. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zaproszono również przedstawicieli globalnych firm, których siedziby znajdują się w województwach reprezentowanych przez poszczególne polskie uczelnie.

Wydarzenie miało na celu wypracowanie dobrych praktyk we współpracy środowiska akademickiego i biznesu. Jednym z głównych założeń było umożliwienie uczestnikom zdobycia najświeższych informacji na temat zmieniających się potrzeb pracodawców w zakresie wiedzy i umiejętności absolwentów kierunków ekonomicznych. Istotne było również pokazanie, przed jakimi wyzwaniami w czasach cyfrowej transformacji stoją uczelnie na świecie i jak sobie radzą tworząc nowoczesne programy studiów i wprowadzając nowe modele kształcenia.

Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia Andrzeja Stanisławka, sekretarza stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który opowiedział o reformie szkolnictwa wyższego w Polsce oraz wadze dostosowywania programów nauczania do potrzeb międzynarodowych pracodawców.

– Konstytucja dla Nauki zmienia system szkolnictwa wyższego gruntownie. Stawia na jakość kształcenia i badań naukowych, umiędzynarodowienie polskich uczelni, a także na większy stopień współpracy otoczenia społeczno-gospodarczego ze środowiskiem akademickim. Reforma wprowadza nowy doradczy organ w uczelniach. To rady uczelni, w których zasiadać mają także przedstawiciele otoczenia szkół wyższych. Przedsiębiorcy, eksperci, lokalni aktywiści będą mieć wpływ na strategię uczelni – stwierdza wiceminister nauki Andrzej Stanisławek.

– To jednak nie koniec przedsięwzięć ministerstwa łączących potrzeby pracodawców i biznesu z ofertą, jaką daje nauka i szkolnictwo wyższe. Wspieramy studia dualne, uruchomiliśmy nową formułę doktoratów wdrożeniowych. W planach mamy także uruchomienie platformy cyfrowej, która ułatwi kontakt nauki z biznesem. Dzięki temu umożliwiamy intensywną wymianę wiedzy i doświadczeń między badaczami, nauczycielami akademickimi i przedsiębiorcami – dodaje.

Kolejne przemówienia wygłosili przedstawiciele CIMA: Karen Phang CPA, FCMA, CGMA, Associate Director – Academic Engagement; Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę; Shane Balzan FCMA, CGMA, Senior Director, Curriculum Development;
oraz Dr Yvonne Hinson CPA, CGMA, Academic in Residence.

Ostatnim punktem oficjalnej części wydarzenia był panel dyskusyjny z pracodawcami zatytułowany „Zatrudnialność, Edukacja i Partnerstwo”, moderowany przez Shane’a Balzana. Wzięli w nim udział specjaliści ds. finansów wysokiego szczebla i posiadacze tytułu CGMA (Chartered Global Management Accountant), którzy rozmawiali o profilu absolwentów kierunków ekonomicznych i umiejętnościach, jakie finansiści powinni posiadać w czasach robotyzacji
i automatyzacji.

– W myśl hasła „Zatrudnialność, Edukacja i Partnerstwo” udało nam się dziś stworzyć platformę do dyskusji pomiędzy Ministerstwem, środowiskiem akademickim i biznesem. Jesteśmy bardzo wdzięczni MNiSW za wspólną organizację tego wyjątkowego na skalę światową, prawdziwie międzynarodowego wydarzenia, podczas którego zaprezentowany został nie tylko głos uczelni z różnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz różne punkty widzenia globalnych firm, ale także nowe metody kształcenia i najlepsze praktyki z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Malezji – mówi Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę, CIMA.

Jednym z przykładów unowocześnienia przez uczelnie swojej oferty jest dostosowywanie programów studiów do poziomu pozwalającego na uzyskanie profesjonalnych certyfikatów takich jak CIMA Diploma in Management Accounting w ramach Programu CIMA na Uczelni. Zapewnia to studentom możliwość uzyskania wiedzy, potwierdzonej globalnymi egzaminami CIMA, która w większym stopniu odpowiada na potrzeby międzynarodowych pracodawców. Część polskich uczelni jest właśnie na etapie powoływania dedykowanych zespołów ds. ujednolicenia swoich programów studiów z sylabusem CIMA.

Wydarzenia związane z tematyką współpracy środowiska akademickiego i biznesu zostały zorganizowane przez CIMA w ubiegłym roku w Johannesburgu, Deli, Dżakarcie i Lagos.
W Europie to Polska została wybrana spośród innych krajów, w których operuje CIMA ze względu na wzorcową współpracę polskich uczelni z globalnymi pracodawcami. Formuła spotkania w Warszawie została wzbogacona o nowy element: rozmowy przy okrągłym stole, podczas których przedstawiciele uczelni, biznesu i CIMA wzięli udział w profesjonalnej grze biznesowej. Na tej podstawie powstanie raport zatytułowany „Employability, Education & Partnership in CEE Region”, przygotowany przez prof. Bartłomieja Nita z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dr hab. Remigiusza Napiecka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Jakub Bejnarowicz, Associate Director, Central and Eastern Europe, Association of International Certified Professional Accountants
Jakub Bejnarowicz, Associate Director, Central and Eastern Europe, Association of International Certified Professional Accountants

Spotkanie z międzynarodowymi uczelniami w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego było także okazją do uczczenia 100-lecia istnienia CIMA. Założony w 1919 r. instytut obchodził swoje setne urodziny 8 marca br. – Czerpiąc ze 100-letniego dziedzictwa CIMA, przygotowujemy się jednocześnie na wyzwania przyszłości. Patrzymy w nią z pewnością siebie, bo wiemy, że tworzymy prawdziwie globalny standard – desygnację CGMA. Mamy też możliwości, by zaopatrzyć naszych studentów i członków w wiedzę, wgląd i umiejętność przewidywania, dzięki którym będą mogli sprostać wymaganiom szybko zmieniającego się świata dodaje Jakub Bejnarowicz.

W styczniu 2019 r. CIMA przedstawiła zaktualizowany sylabus Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA dostosowany do wymogów przyszłości finansów, Ramy Kompetencyjne CGMA obejmujące tematykę m.in. umiejętności cyfrowych, technologii blockchain czy cyberbezpieczeństwa oraz kurs Digital Mindset, aby zaoferować specjalistom z dziedziny finansów, członkom i studentom CIMA narzędzia oraz zasoby, które pozwolą im rozwinąć skrzydła w erze cyfrowej. Ten udoskonalony zestaw kompetencji uznawany jest na całym świecie za najbardziej poszukiwany i aktualny w obszarze rachunkowości zarządczej, która jest jedną z dynamiczniej rozwijających się gałęzi doradztwa biznesowego i której specjaliści pełnią coraz ważniejsze funkcje w swoich organizacjach.

Dodatkowe informacje:

W wydarzeniu „Konstytucja dla Nauki i nowe oblicze finansów w cyfrowym świecie: Zatrudnialność, Edukacja i Partnerstwo” zorganizowanym przez MNiSW i CIMA wzięły udział następujące uczelnie oraz firmy:

– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
– Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
– Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
– Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
– Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
– Akademia Leona Koźmińskiego
– Uniwersytet Łódzki
– Uniwersytet Gdański
– Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie
– Uniwersytet Gospodarki Narodowej i Światowej w Sofii
– Budapest Metropolitan University
– Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenko w Kijowie
– Bucharest University of Economic Studies
– Prague College
– Infosys BPM
– Mazars Polska
– Alexander Mann Solutions
– Hewlett Packard Enterprise
– Bridgestone
– DC Minerals part of Group De Cloedt