151 miliardów euro dla sektora living w Europie

Warszawa

W najnowszym badaniu European Living Sectors Investor Survey, przeprowadzonym i opublikowanym przez globalną firmę doradczą Knight Frank, ujawniono, że inwestorzy obecni w sektorach student housing, multifamily housing i senior housing w całej Europie planują znacząco zwiększyć swoją aktywność w ciągu najbliższych 5 lat. Ankieta została przeprowadzona wśród 44 inwestorów instytucjonalnych, którzy działają w sektorze living w Europie i zarządzają aktywami mieszkaniowymi o wartości 70 miliardów euro na całym kontynencie. Analiza wyników przewiduje, że respondenci łącznie planują zainwestować dodatkowe 151 miliardów euro w sektor living w Europie do 2027 roku, co stanowi przewidywany wzrost o 115% w porównaniu z dotychczas zainwestowanymi 70 mld euro.

Według Knight Frank, 75% z ankietowanych firm planowało „znacząco zwiększyć” łączne inwestycje w ciągu najbliższych pięciu lat, a jedna czwarta (25%) potwierdziła, że ​​w ich przypadku oznaczałoby to podwojenie obecnego wolumenu inwestycji. Ponadto, 32% respondentów jest obecnie aktywnych we wszystkich trzech segmentach składających się na sektor living, a 53% spodziewa się, że będzie aktywnych we wszystkich trzech w ciągu najbliższych pięciu lat.

„Sektor living w Europie rozwija się w szybkim tempie. Wyniki naszej ostatniej ankiety potwierdzają, że apetyt inwestorów na europejskie rynki mieszkań studenckich, obiektów wielorodzinnych i mieszkań dla seniorów jest nienasycony. Sektory mieszkalne są stabilne w czasach zawirowań gospodarczych. W przyszłym roku będziemy musieli stawić czoła potencjalnie trudnym warunkom makroekonomicznym, dlatego inwestorzy chcą zwiększyć swoją aktywność w sektorach defensywnych.”komentuje  Stuart Osborne, Head of European Residential Investment, Knight Frank.

Zgodnie z danymi Knight Frank sektor living pochłonął do tej pory 22% wszystkich europejskich inwestycji w nieruchomości komercyjne w 2022 roku. Ta część rynku nieruchomości komercyjnych od siedmiu lat konsekwentnie zwiększa swój udział w inwestycjach, W 2015 roku sektor ten zajął trzecie miejsce za biurami i handlem detalicznym. Obecnie sektor living ma drugi co do wielkości udział w całkowitym wolumenie inwestycji europejskich – zaraz za biurami.

W ankiecie przeprowadzonej przez Knight Frank wśród inwestorów 63% respondentów zgodziło się, że sektor living osiągnie lepsze wyniki niż wszystkie inne rodzaje nieruchomości w 2023 r., podając jako główne przyczyny znaczną nierównowagę między podażą a popytem oraz zabezpieczenie przed inflacją.

„Sektor living w Polsce jest na początkowym etapie rozwoju, ale ze strony inwestorów zdecydowanie rośnie zainteresowanie nabywaniem lub budowaniem takich aktywów. I pochodzi ono zarówno od nowych podmiotów wchodzących do Polski, jak również tych już obecnych na polskim rynku. Celem tych drugich jest dywersyfikacja swoich portfeli. Ponadto, obserwujemy rosnącą aktywność w zakresie M&A wśród deweloperów mieszkaniowych i do końca tego roku spodziewamy się kilku

transakcji dotyczących pojedynczych aktywów. Dzięki dobrym wynikom finansowym osiąganym przez sektor living w Polsce inwestorzy dostrzegają bowiem jego potencjał. Popyt na wynajem cały czas rośnie, a liczba studentów jest stabilnie duża. Stopy procentowe wzrosły z 1,75% w grudniu 2021 r. do 6,75% w październiku tego roku, ograniczając dostępność kredytów mieszkaniowych,  podczas gdy wzrost liczby mieszkańców w Polsce generuje dodatkowy popyt na mieszkania, zwłaszcza na rynku wynajmu.” – dodaje Sylwia Jankowska, Investment Broker, Knight Frank.