200 mln na realizację niekomercyjnych badań klinicznych – wyniki I rundy konkursu ABM

dr n. med. Radosław Sierpiński
dr n. med. Radosław Sierpiński

Prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki konkursu na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych w ramach I rundy konkursu.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku procedury konkursowej oraz dostępnej alokacji, finansowanie w ramach I rundy konkursu otrzymało 16 projektów, których łączna kwota finansowania wynosi 182 055 876,65 zł.

W ramach I rundy konkursu wpłynęły 53 wnioski o łącznej wartości ponad 600 mln zł., z czego największą liczbę wniosków złożono w obszarze kardiologii oraz onkologii. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 41 wniosków.

Jednocześnie, w związku z faktem, że projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach I rundy konkursu wyczerpują alokację przeznaczoną na konkurs, Prezes Agencji Badań Medycznych podjął decyzję o podniesieniu pierwotnej alokacji konkursu na rundę II oraz III konkursu łącznie o 100 mln zł  (po 50 mln zł na każdą z rund), z jednoczesnym zastrzeżeniem, że projekty z rundy II i III, będą mogły zostać rekomendowane do dofinansowania wyłącznie w przypadku przekroczenia progu 119 punktów tj. najniżej ocenionego projektu rekomendowanego do dofinansowania w rundzie I.