3-miliardowy wkład Coca-Cola w polską gospodarkę

Stoyan Ivanov, Dyrektor generalny Coca-Cola Poland Services
Stoyan Ivanov, Dyrektor generalny Coca-Cola Poland Services

Coca-Cola opublikowała dane dotyczące wpływu społeczno-ekonomicznego w Polsce
w raporcie zrównoważonego rozwoju za 2018 rok. Przedstawiają one wyniki systemu firm Coca-Cola w Polsce oraz kierunki dalszego rozwoju portfolio i biznesu. Pokazują także efekty prowadzonych przez firmy programów, które pomagają w rozwiązaniu problemów środowiskowych i społecznych.

 • 1 mld zł wyniosą inwestycje Coca-Cola w Polsce między 2012 a 2020 r. To tyle, ile potrzeba, by kupić ok. 500 autobusów elektrycznych.
 • Łączny wkład Coca-Cola w polską gospodarkę, wraz z podatkami, to 2,95 mld zł rocznie. Za tę kwotę można wybudować ponad 300 hal sportowych.
 • 1 miejsce pracy w Coca-Cola wspiera 7 miejsc pracy w innych sektorach gospodarki (łącznie to 16 550 miejsc pracy). Tyle osób pracuje w około
  110 średnich przedsiębiorstwach.
 • W ramach podejmowanych inicjatyw, skierowanych do młodych i społecznych Coca-Cola w Polsce wsparła aktywizację 557 tys. kobiet i młodych osób.
  To więcej niż mieszkańców ma Poznań – piąte co do wielkości miasto
  w Polsce.
 • 63% opakowań Coca-Cola, które trafiły do konsumentów w 2018 roku, zostało zebranych i poddanych recyklingowi.

Wkład firm Coca-Cola w polskie PKB od lat systematycznie się zwiększa. W 2018 r. wyniósł on 2,95 mld zł, czyli o 35 mln więcej niż w 2016 r. Kwota ta stanowi 0,14% PKB Polski. Ponad 40% z niej, czyli 1,325 mld zł, stanowią podatki, które Coca-Cola rocznie odprowadza do budżetu państwa. Ich suma wystarczyłaby, żeby zakupić aż ok. 500 nowoczesnych i ekologicznych autobusów elektrycznych.

Polska to dla nas ważny rynek i nieustannie rozwijamy na nim swoją obecność. Aktualnie aż 92% produktów Coca-Cola sprzedawanych w Polsce jest produkowanych
w tutejszych fabrykach, a 74 grosze z każdej złotówki wydanej na produkty Coca-Cola zostaje w kraju
– mówi Jaak Mikkel, dyrektor generalny Coca-Cola Hellenic Bottling Company na Polskę i Kraje Bałtyckie. – W naszych zakładach produkcyjnych nieustannie wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, które mają na celu ograniczenie emisji CO2
i zużycia wody oraz energii elektrycznej w procesie produkcji. Robimy to, ponieważ chcemy prowadzić nasz biznes nie w sposób łatwy, lecz zrównoważony i właściwy

– dodaje Mikkel.

Dzięki podjętym przez Coca-Cola działaniom, np. wymianie lodówek
na energooszczędne, roczne zapotrzebowanie na energię spadło o ponad 16 mln KWH.
Z kolei, modernizacja linii produkcyjnej w Radzyminie pozwoliła zaoszczędzić 86 400 m3 wody rocznie.

W 2018 r. 1 miejsce pracy w Coca-Cola wsparło 7 miejsc pracy w innych sektorach gospodarki, co przekładając na skalę działania firmy, pozwoliło wygenerować łącznie
aż 16 550 miejsc pracy. Za pomocą swoich programów dedykowanych dwóm grupom stanowiącym największe rezerwy na rynku pracy, Coca-Cola pomogła w aktywizacji zawodowej ponad 557 tys. kobiet i młodych ludzi z Polski. To więcej niż liczba mieszkańców Poznania, piątego co do wielkości miasta w Polsce.

Ambicją Coca-Cola jest także „Świat bez Odpadów”. Koncern deklaruje, że do 2030 r. będzie zbierać i przekazywać do recyklingu tyle opakowań, ile trafia od niego
do konsumentów.

Stoyan Ivanov, Dyrektor generalny Coca-Cola Poland Services
Stoyan Ivanov, Dyrektor generalny Coca-Cola Poland Services

Tylko w ubiegłym roku zebrano i poddano recyklingowi aż 63% opakowań, które trafiły od nas do konsumentów. Nieustannie pracujemy nad tym, by zwiększyć ten odsetek
– mówi Stoyan Ivanov, Dyrektor generalny Coca-Cola Poland Services.
O tym, jak istotnym rynkiem jest dla nas Polska, świadczy również fakt, że to tu uruchomiliśmy globalną kampanię społeczną #WCIĄŻZMIENIAMY. W jej ramach mówimy o tym, jak Coca-Cola odpowiada na wyzwania społeczne i środowiskowe,
z jakimi mierzy się współczesny świat
– dodaje Ivanov.

Obecnie na polskim rynku Coca-Cola oferuje produkty 13 znanych marek na każdą okazję. Ważnym krokiem dla rozszerzenia portfolio Coca-Cola było w 2018 r. nabycie przez The Coca-Cola Company sieci kawiarni Costa Coffee. W tym roku na polski rynek trafiły też pierwsze kawy gotowe do spożycia pod marką Costa. Decyzja ta jest spójna
z wizją Coca-Cola, by jako lider rynku napojów bezalkoholowych oferować produkty
na każdą okazję i porę dnia.

Poszerzanie portfolio jest odpowiedzą na zmieniające się potrzeby konsumentów, którzy oczekują nie tylko szerokiego wyboru napojów w opakowaniach różnej wielkości, ale również wariantów o niskiej lub zerowej kaloryczności. W ramach podjętego europejskiego zobowiązania redukcji zawartości cukru do 2020 r., koncern obniży kaloryczność swojego portfolio o 10% w stosunku do 2015 r. Coca-Cola nieustannie realizuje też politykę transparentności wobec konsumenta. W tym roku na opakowaniach produktów firmy pojawił się nowy, intuicyjny system oznaczeń wartości odżywczej, który za pomocą kolorów określa zawartość kluczowych dla zdrowia składników odżywczych.