300 mln zł dla startupów z Polski Wschodniej

startup – biuro

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.2 POPW Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. 31 lipca br. ruszy nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie.

Program Operacyjny Polska Wschodnia wspiera rozwój gospodarczy i społeczny pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Od 31 lipca br. startupy, które zakończą program inkubacji na jednej z 6 Platform startowych w Polsce Wschodniej, będą mogły składać wnioski o dofinansowanie dalszego rozwoju swoich przedsięwzięć.

Wsparciu podlegają przedsięwzięcia realizowane na terenie Polski Wschodniej, polegające na rozwoju działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup gotowych do wejścia na rynek z innowacyjnym produktem i dysponujących zweryfikowanym w toku inkubacji modelem biznesowym. W ramach projektów ze środków PARP sfinansować można wydatki np. na wynagrodzenia zespołu, nabycie środków trwałych, zakup usług lub działania promocyjne.

Startupy w konkursie ubiegać się mogą o bezzwrotną dotację w kwocie do 1 mln zł. Wkład własny wynosi min. 15 proc. wydatków kwalifikowalnych.

Konkurs jest podzielony na 7 dwumiesięcznych rund. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane drogą elektroniczną do 30 września 2020 r.

Platformy startowe już od marca tego roku pracują intensywnie ze startupami wybranymi do pierwszej rundy inkubacji spośród ponad tysiąca zgłoszeń. Najlepsze z inkubowanych spółek już za kilka tygodni będą mogły stanąć przed ekspertami PARP, aby powalczyć o pierwsze poważne pieniądze na rozwój biznesu. Liczymy na to, że współtworzony przez Platformy ekosystem, wsparty dodatkowo konkursem PARP, pomoże wielu innowacyjnym biznesom na tyle dopracować oferowany produkt, że wkrótce zobaczymy je konkurujące z powodzeniem na międzynarodowych rynkach – mówi Marcin Seniuk, Dyrektor, Departament Rozwoju Startupów, PARP.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa działające w formie spółki kapitałowej, które zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW.