PARP wybrała do realizacji projekty, które otrzymają dofinansowanie w wysokości ponad 47 mln zł

analizy raporty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o podpisanych umowach w ramach IV konkursu Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP, Poddziałanie 1.3.2, Działanie 1.3 (Ponadregionalne powiązania kooperacyjne) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Obecnie trwa nabór wniosków do V konkursu.

Dofinansowanie otrzymają dwa projekty – „Wodny Świat” oraz „Wdrożenie innowacyjnego produktu sieciowego pod wspólną marką”. Do IV edycji zgłoszono 15 projektów. Do konkursu mogły się zgłosić konsorcja MŚP.

———————————————————————————–

„Wodny Świat”

Beneficjent: Krzysztof Lickiewicz

Koszt całkowity inwestycji: 71 704 695,00 PLN

Kwota dofinansowania: 40 727 550,00 PLN

„Wdrożenie innowacyjnego produktu sieciowego pod wspólną marką”

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Ekobud Sp. z o. o.

Koszt całkowity inwestycji: 9 424 688,00 PLN

Kwota dofinansowania: 6 594 281,60 PLN

———————————————————————————–

Celem konkursu Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP jest sfinansowanie inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów sieciowych, oferowanych pod wspólną marką. Produkt sieciowy to gotowa do sprzedaży oferta (produkt/usługa) będąca wynikiem współpracy podmiotów funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny wyróżnik (markę) produktu.

Finansowanie w ramach konkursu można przeznaczyć na projekty obejmujące inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych(roboty budowlane, środki trwałe, nieruchomości, wartości niematerialne i prawne), opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, działania promocyjno-informacyjne dotyczące sieciowego produktu oraz ustanowienie i utrzymanie zabezpieczenia do umowy o dofinansowanie.

Dofinansowaniu podlegają projekty tworzące i rozwijające innowacyjne produkty sieciowe w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej. Realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa wschodniego regionu Polski (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) oraz dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów sieciowych.

„Wodny Świat”

Projekt przewiduje utworzenie produktu sieciowego – „Wodnego Świata”, sieci miejsc skupionych wokół wody, gdzie każda część składowa ma budować skojarzenia z wodą. Wdrożenie projektu wzmocni świadome korzystanie z zasobów wodnych poprzez dbanie o czystość, obserwację naturalnego środowiska wodnego oraz uczestnictwo w połowach ryb, ich przyrządzaniu i konsumpcji. Projekt skupiony jest wokół dwóch rdzeni, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego tj.:

  • Świadome Wędkarstwo i Żeglarstwo, w ramach tego działania zbudowana zostanie Osada Żeglarza, która będzie pełniła funkcję przystani jachtowej wraz z możliwością korzystania z licznych atrakcji edukacyjnych i prospołecznych. Osada Żeglarza będzie stanowić Centrum Wodnego Świata. W obiekcie tym znajdzie się Centrum rekreacji i edukacji oparte o technologie VR, gdzie w formie zabawy zdobywać będzie można wiedzę związaną z wodą. Jedną z główny atrakcji będzie symulator wędkarski opracowany specjalnie dla Wodnego Świata (z prawdziwą topografią jeziora Niegocin, w ramach którego można się będzie przenieść do dawnej osady rybackiej). Kolejny element, który zostanie zlokalizowany w Osadzie Żeglarza to Centrum Historii Szlaku Wód Wielkich Jezior Mazurskich, w którym znajdą się m.in. akwarium mazurskie.
  • Gastronomia na Wodzie, wybudowany zostanie obiekt na wodzie, w którym będzie można zamówić posiłek z menu bazującego ma na świeżo złowionych rybach. W ramach działania zbudowana zostanie wielofunkcyjny obiekt z możliwością cumowania jednostek pływających. Wydzielona zostanie sekcja„self-cooking”, gdzie turyści będą mogli samodzielnie przygotowywać posiłki pod opieką szefów kuchni oraz udostępniony zostanie moduł „La Petit Chef”, dzięki któremu klienci będą zapoznawać się z przygotowywaniem serwowanych im dań.

Projekt realizują cztery firmy: Krzysztof Lickiewicz, Nowe Mazury 8 sp. z o. o. sk., Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa sp. z o. o. oraz Karolina Czupryniak CHILIART.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowościach Giżycko oraz Gajewo. Realizacja projektu wpłynie na wzrost zatrudnienia. Planowane jest utworzenie co najmniej 30 nowych miejsc pracy. Zakończenie realizacji projektu planowane jest do 31 grudnia 2021 r.

„Wdrożenie innowacyjnego produktu sieciowego pod wspólną marką”

Projekt przewiduje utworzenie produktu sieciowego pod marką „Dr. Garlic”. W wyniku realizacji projektu wprowadzone zostaną na rynek trzy pakiety produktów: zdrowie ludzi – złożony z baz dla suplementów i kosmetyków oraz dodatków spożywczych, zdrowie zwierząt – obejmujący dodatki paszowe, zdrowie ziemi – złożony z preparatów agronomicznych. Podstawą każdego z pakietów będzie zastosowany jedna z substancji będących efektem zaawansowanej ekstrakcji czosnku: standaryzowany ekstrakt allicyny oraz standaryzowany olej ajoenowy. Ponadto odpadowy przy ekstrakcji alicyny sok, znajdzie zastosowanie w pakiecie zdrowie ziemi, a wytłoka przy zdrowiu zwierząt.

Realizacja zadania obejmie budowę hali produkcyjnej w Tomaszowie Lubelskim, wyposażenie 2 hal w sprzęt produkcyjny, wyposażenie biur i laboratorium jakościowego. Uwzględnia także rozwój aplikacji opartych o ITC do nadzoru nad jakością kontraktowanych surowców, a także opracowanie wspólnych standardów, szkolenia i marketing.

Realizacja połączy potencjał trzech firm: dystrybutora warzywnego, producenta opakowań oraz spółkę informatyczno-biotechnologiczną. Produkt będzie oparty na lokalnych potencjałach (będzie angażował lokalnych dostawców), jednak wysoka innowacyjność sprawi, iż jego zasięg będzie ponad krajowy.

Projekt realizują trzy firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Ekobud sp. z o.o., Ekotrend Maciej Łoś oraz Grupa Mediam sp. z o. o. sk.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Tomaszów Lubelski. Realizacja projektu wpłynie na wzrost zatrudnienia. Planowane jest utworzenie co najmniej 21 nowych miejsc pracy. Zakończenie realizacji projektu planowane jest do 31 grudnia 2020 r.