4Mobility rozpoczyna publiczną emisję akcji

Spółka 4Mobility przechodzi do kolejnej fazy rozwoju. Po etapie organicznego wzrostu, dzięki któremu udało jej się zbudować portfel klientów oraz silną pozycję na rynku, także pod względem partnerstw, przyszedł czas na dynamiczny wzrost.

– Najbliższe półrocze to czas, kiedy realizowanych będzie wiele projektów. Dlatego też spółka postanowiła zrealizować pierwszą emisję publiczną akcji – powiedział serwisowi eNewsroom Paweł Błaszczak, założyciel 4Mobility – Jej wysokość wyniesie do 2,5 mln euro. Celem jest pozyskanie odpowiednich środków na przejście do kolejnego etapu rozwoju. Z tej puli 80 proc. zostanie przeznaczone na pokrycie operacyjnych kosztów rozwoju przedsięwzięcia, które wiążą się z powiększaniem floty, infrastruktury oraz wejściem na rynek w kolejnych miastach. Pozostałe kwestie ważne dla spółki to wymagające rozwoju technologie, na co również zostaną przeznaczone środki. Około 5-10 proc. pozyskanych funduszy pokryje koszty budowania kanałów sprzedaży, co dla świadczących detaliczne usługi masowe jest także ważnym elementem rozwoju. Pomysł emisji publicznej akcji zrodził się jednak nie tylko z potrzeby dodatkowych środków, ale też w skutek dużego zainteresowania usługą car sharing wśród inwestorów. To jednocześnie możliwość dla użytkowników, aby stali się udziałowcami spółki – dodał Błaszczak.