6 na 10 Ukraińców uważa migrację zarobkową za bardzo ważny problem

Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service, ekspert rynku pracy
Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service, ekspert rynku pracy

Migracja zarobkowa i spowodowane nią zmiany w populacji Ukrainy stanowią jedno z kluczowych wyzwań dla 61% mieszkańców kraju – wynika z badań przeprowadzonych przez Ukraiński Instytut Badań Społecznych i Grupę Socjologiczną „Raiting”.  Jednocześnie wśród najważniejszych problemów Ukraińcy wymieniają dostępność miejsc pracy i bezrobocie oraz poziom płac i emerytur. Jak wskazują eksperci Personnel Service liczba Ukraińców gotowych do podjęcia pracy w Polsce utrzymuje się na stałym poziomie, więc problem migracji zarobkowej w kraju naszych wschodnich sąsiadów może przybierać na sile.

Problemy na rynku pracy wywołujące największy niepokój wśród Ukraińców to przede wszystkim płace i emerytury, na które wskazało aż 83% respondentów badania. Ponad trzy czwarte za bardzo ważny problem uznało dostępność miejsc pracy i bezrobocie (75,6%), a niemal dwie trzecie aktualną wysokość podatków i innych opłat (66%). Kolejną kwestią, istotną dla 6 na 10 mieszkańców Ukrainy, są masowe migracje zarobkowe, które drenują rynek pracy przede wszystkim z młodych i najbardziej przedsiębiorczych obywateli.

Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service, ekspert rynku pracy
Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service, ekspert rynku pracy

– Obserwujemy sytuację na ukraińskim rynku pracy i widzimy wyraźnie, że zainteresowanie pracą za granicą wśród Ukraińców nie ustaje. Tylko w naszej firmie mamy cały czas około 2 tys. Ukraińców gotowych do podjęcia pracy w Polsce, a pamiętajmy, że coraz więcej naszych wschodnich sąsiadów zasila czeski, węgierski czy słowacki rynek pracy. Migracja może przybrać na sile po osłabieniu barier zatrudnienia w Niemczech. Wyjadą nie tylko specjaliści, ale także słabiej wykwalifikowani pracownicy, którzy decydując się na pracę w szarej strefie będą próbowali poznać rynek i nauczyć się języka mówi Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service, ekspert rynku pracy.

Praca i opieka tuż za wojną

Z ukraińskiego badania wynika także, że najbardziej palący problem dla Ukraińców stanowi przede wszystkim to, co związane z wojną toczącą się na wschodzie kraju. Aż 88% respondentów badania stwierdziło, że zaprzestanie walk w Donbasie jest bardzo ważnym wyzwaniem, a 84% powiedziało tak o powrocie ukraińskich jeńców wojennych i osób zatrzymanych. Podobna liczba zapytanych postrzega reintegrację Donbasu jako ważny problem społeczny. Ukraińcy narzekają też na ochronę socjalną i zdrowotną – te kwestie wzbudzają niepokój wśród trzech czwartych naszych wschodnich sąsiadów.

Wojna i problemy ukraińskiego rynku pracy są ze sobą powiązane. Trudna sytuacja w kraju wywołała spadek zarobków i zamknięcie wielu miejsc pracy. Jak wskazują eksperci Personnel Service, w obszarze konfliktu na Ukrainie zamkniętych zostało np. wiele restauracji, niedużych instytucji usługowych, a te które zostały musiały znacząco obniżyć pensje. W efekcie źródło utrzymania straciło dużo osób, w tym także dobrych specjalistów w swoich zawodach, np. kucharzy czy fryzjerów. By ratować swoją sytuację finansową zdecydowali się na wyjazd do Polski.

Jednak nie tylko zarobki przyciągają sąsiadów ze wschodu – stabilna sytuacja polityczno-gospodarcza jest dla Ukraińców jednym z ważnych powodów wyboru Polski jako miejsca emigracji zarobkowej. Wskazuje na to 12,5% naszych wschodnich sąsiadów przyjeżdżających do nas do pracy, zapytanych w ramach „Barometru Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2018”.

METODOLOGIA

Badanie zostało przeprowadzone przez Ukraiński Instytut Badań Społecznych i Grupę Socjologiczną „Raiting” dniach 30 kwietnia – 10 maja 2019 r. na Ukrainie, metodą wywiadów bezpośrednich. W badaniu wzięło udział 3 tys. respondentów.

ŹRÓDŁO: http://ratinggroup.ua/en/research/ukraine/ukraina_segodnya_vyzovy_i_perspektivy.html