62 proc. specjalistów regularnie wykorzystuje swoje dni urlopowe

Aleksandra Tyszkiewicz z Hays Poland
Aleksandra Tyszkiewicz z Hays Poland

Osoby, które nie mają takiego nawyku, najczęściej powołują się na zbyt duży nakład pracy.

Regularne urlopy, odpoczynek i możliwość pełnej koncentracji na bliskich lub swoich pasjach stanowią jeden z kluczowych elementów wspierających wysoką efektywność i satysfakcję zawodową pracowników. Jak wynika z najnowszego badania Hays Poland, 62 proc. specjalistów deklaruje, że regularnie wykorzystuje swoje dni urlopowe. Chociaż odsetek ten nie jest mały, to nadal odległy od ideału. Profesjonalistów przed korzystaniem z urlopów powstrzymują m.in. wysoki nakład pracy i trudności z wyznaczeniem zastępstwa w firmie.

Efektywność w pracy i satysfakcja z kariery w dużej mierze uzależnione są od możliwości osiągnięcia równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Do tego niezbędny jest jednak jakościowy i regularny odpoczynek, idący w parze z możliwością odłączenia się od spraw zawodowych. Jeszcze do niedawna ta ostatnia kwestia była najtrudniejsza, ze względu na pandemię i powszechną pracę zdalną. Wielu profesjonalistów zatraciło się wówczas w obowiązkach służbowych i nierzadko pełniło je w nadgodzinach lub naprzemiennie z zobowiązaniami prywatnymi.

Najnowsze badanie Hays Poland, przeprowadzone na przełomie czerwca i lipca 2023 r. wśród ponad 1100 specjalistów i menedżerów pokazuje jednak, że po kilku latach praktykowania pracy elastycznej, zdecydowana większość z nich zdaje sobie sprawę z ogromnej roli work-life balance i wypoczynku. Regularne korzystanie z przysługujących dni urlopowych zadeklarowało 62 proc. respondentów i respondentek.

Zdrowa równowaga

Okres wakacyjny jest czasem, w którym najłatwiej jest zauważyć różne podejście pracowników do urlopów. Część z nich skrupulatnie korzysta z dni wolnych, podczas gdy pozostali podchodzą do tej kwestii bardziej powściągliwie. Dlaczego? Niektórzy z pewnością mają inne preferencje, planując wyjazd w innym sezonie lub oszczędzając dni urlopowe, aby zniknąć z firmy na kilka tygodni. Jest jednak również grupa osób, dla których odłączenie od spraw zawodowych wiąże się z obawami lub dyskomfortem.

Jak zauważa Aleksandra Tyszkiewicz, Executive Director CEE w Hays Poland, pomimo różnych sytuacji zawodowych, w jakich znajdują się pracownicy, nikt nie powinien mieć poczucia winy w związku z urlopem. Odpoczynek jest bowiem czymś, co niesie za sobą korzyści zarówno dla profesjonalistów, jak i zatrudniających ich firm.

– Równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym jest kluczowym elementem pozwalającym zachować dobrostan psychiczny i satysfakcję zawodową. Korzystanie z dni urlopowych pozwala odzyskać energię i zwiększyć ogólną produktywność oraz koncentrację. Osoby wypoczęte, posiadające więcej przestrzeni na regenerację, podejmują lepsze decyzje biznesowe oraz wykazują się większą innowacyjnością. Stają się również bardziej zaangażowane – zarówno w indywidualne projekty, jak i pracę zespołową – zauważa Aleksandra Tyszkiewicz z Hays Poland.

Dni wolne na odpoczynek i czas spędzany z bliskimi

Zdecydowana większość respondentów i respondentek badania Hays wykorzystuje dni wolne na odpoczynek, a także spędzanie czasu z bliskimi czy realizację hobby. Co czwarta osoba jako motywator wskazała fakt, iż przerwy od pracy obniżają poziom stresu. Regularny wypoczynek zdaniem pracowników pozwala zatem na regenerację sił i ograniczenie odczuwanego napięcia, jednocześnie umożliwiając poświęcenie pełnej uwagi sprawom, na które w tygodniu pracy może zwyczajnie brakować czasu, np. rodzinie, bliskim i pasjom.

Dlaczego regularnie wykorzystujesz przysługujące Ci dni urlopowe?

Mogę odpocząć, zregenerować się 74%
Mogę spędzić więcej czasu z bliskimi 54%
Mam więcej czasu na realizację pasji 40%
Doświadczam wtedy mniej stresu 26%
Zachęca mnie do tego menedżer/ firma 9%

Źródło: badanie Hays Poland, czerwiec-lipiec 2023
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi

Choć odpowiedzi pracowników są pozytywną informacją, ponieważ wskazują na wewnętrzną motywację do brania urlopu, to pole do poprawy pokazuje niski odsetek osób, które są do tego zachęcane przez przełożonego/ przełożoną lub kulturę organizacyjną firmy. Menedżerowie powinni  aktywnie promować wśród swoich podwładnych zdrową równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym – m.in. poprzez regularne korzystanie z urlopów. Taka postawa nie tylko buduje w zespole dobre nawyki, ale przede wszystkim zwiększa produktywność, satysfakcję z pracy oraz retencję pracowników. Długoterminowe korzyści z takiego podejścia są zatem nieocenione.

– Pełne wykorzystanie potencjału pracowników możliwe jest tylko wtedy, gdy zachowują work-life balance i mogą zminimalizować swój poziom stresu w dniach wolnych od pracy. Jednak aby taka przerwa przynosiła realne korzyści, niezbędne jest całkowite odcięcie się od obowiązków zawodowych i świadomość, że postawienie jasnej granicy pomiędzy czasem pracy a czasem wolnym jest słuszne i w pełni uzasadnione  – dodaje Aleksandra Tyszkiewicz.

Urlop? Okazjonalnie

O tym, jak dużą rolę w nawykach urlopowych pracowników mogą odgrywać postawa przełożonego/ przełożonej oraz kultura organizacyjna firmy świadczą również wyniki badania Hays. Respondentki i respondenci, którzy nie wykorzystują dostępnych dni urlopowych, najczęściej argumentują to zbyt dużym nakładem pracy (53 proc.). Wiele osób powołuje się również na trudności ze znalezieniem zastępstwa w firmie (31 proc.) oraz fakt, że nie są zachęcani przez firmę do brania urlopów (17 proc.). Oznacza to, że wiele specjalistek i specjalistów nie bierze urlopu nie dlatego, że takie są ich preferencje, lecz ze względu na funkcjonowanie w środowisku, które nie wspiera wypoczynku pracowników.

W grupie osób, które nie wykorzystują przysługującego urlopu, zaledwie 31 proc. jako powód takiej sytuacji podaje rzadko odczuwaną potrzebę wzięcia wolnego. Może to wynikać z kilku czynników np. większej elastyczności czasu lub miejsca pracy zagwarantowanej przez pracodawcę, która sama w sobie pozwala na zachowanie work-life balance.

Dlaczego nie wykorzystujesz przysługujących Ci dni urlopowych?

Mam za dużo pracy 53%
Rzadko odczuwam potrzebę wzięcia urlopu 31%
W firmie nie ma osoby na moje zastępstwo 31%
Nie zachęca mnie do tego menedżer/firma 17%
Boję się, że wpłynie to negatywnie na moje wyniki 16%

Źródło: badanie Hays Poland, czerwiec-lipiec 2023 r. Procenty nie sumują się do 100, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi

Wakacje w 2023 roku

Badanie Hays wykazało, że urlop w tym roku zaplanowało 71 proc. specjalistów i specjalistek, a 8 proc. wakacje ma już za sobą. Kolejne 8 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z kolei 12 proc. respondentów i respondentek w tym roku nie odbyło i nie zaplanowało żadnych wakacyjnych wyjazdów.

Znaczne rozbieżności w zakresie planowanych wyjazdów występują pomiędzy osobami, które deklarują regularne wykorzystywanie dni urlopowych oraz tymi, które tego nie robią. Ci, którzy cyklicznie korzystają z dni wolnych, w zdecydowanej większości mają już konkretne plany wakacyjne (47 proc.). Natomiast co trzecia osoba, która nie odpoczywa regularnie, w tym roku także nie zamierza wyjeżdżać. Na wakacje wybiera się zaledwie 27 proc. z nich.

Brak nawyku odpoczywania od pracy jest ryzykowny zarówno dla pracowników, jak i dla firmy. Każdy potrzebuje bowiem odrobiny wyciszenia i odseparowania od spraw zawodowych, aby nabrać do nich dystansu i zebrać siły na nadchodzące wyzwania. Urlop jest zatem doskonałą okazją do zadbania o siebie i swoje potrzeby.