7 na 10 firm uważa, że ich managerowie nie będą w stanie poprowadzić swoich organizacji ku przyszłości

Warszawa

Budowanie przywództwa jest bardzo istotnym wyzwaniem dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości, lokalizacji czy branży. W świecie dynamicznych zmian, liderzy pozostają pod nieustanną presją, zmieniły się także wymagania wobec ich umiejętności i zachowań. Jakich kompetencji organizacje oczekują od managerów? W jaki sposób liderzy powinni prowadzić swoje zespoły, by osiągnąć sukces? O tym w opracowaniu ManpowerGroup Talent Solutions „Leading with Impact. Znaczące Przywództwo”.

Publikacja „Leading with Impact. Znaczące Przywództwo” przygotowana przez ManpowerGroup Talent Solutions powstała, by wesprzeć organizacje w poprowadzeniu liderów ku nowemu, możliwe najbardziej efektywnemu modelowi zarządzania. Jak pokazują badania, 84% organizacji przewiduje w przyszłości wyzwania związane z przygotowaniem pracowników do nowej roli – liderów. To potwierdza, że określenie atrybutów skutecznego przywództwa oraz jego rozwój jeszcze nigdy dotychczas nie były tak ważne.

– Budowanie skutecznego przywództwa nadal jest wyzwaniem dla organizacji. Oczekiwania pracowników nieustannie ewoluują, mają na to wpływ między innymi kwestie geopolityczne, gospodarcze oraz wiążąca się z nimi niepewność. Świat wciąż się zmienia, a presja na liderach w organizacjach jest nieustannie wysoka. Pytanie zatem, na ile managerowie są przygotowani do tego, by stawiać czoła tym wszystkim wyzwaniom i dostosowywać swoje aktywności do potrzeb firmy. Ramy modelu skutecznego przywództwa to wsparcie organizacji w zdefiniowaniu kluczowych rezultatów działań liderów, a także umożliwienie oceny skuteczności swojej kadry kierowniczej w oparciu o odświeżone i odnoszące się do obecnych wyzwań rynkowych wzorce. Budowanie i rozwój przywództwa powinno być strategicznym działaniem dla każdej organizacji – mówi Agnieszka Krzemień, ekspertka ds. rozwoju i zarządzania karierą w ManpowerGroup Talent Solutions.

Ramy modelu przywództwa „Leading with Impact. Znaczące Przywództwo” to okazja do zastanowienia się nad tym, na jakiej podstawie powinno się mierzyć efektywność liderów. To, w jaki sposób osiągają dane wyniki, staje się równie ważne, jak ich rezultaty. Istotne jest również zastanowienie się nad tym, co liderzy mogą robić inaczej w codziennej pracy, a także czy wszyscy mamy potencjał do tego, by być skutecznymi liderami.

– Efektywni liderzy to tacy, którzy wywierają pozytywny wpływ na zespół, tworzą kulturę i dostarczają wyniki, dzięki którym organizacje mogą sprawnie działać. Ważne jest, aby firmy zidentyfikowały kluczowe elementy przywództwa, pozwalające odnieść długofalowy sukces i budować przewagę konkurencyjną w obliczu zmian. Nie mniej jednak, zanim zaczniemy definiować to, jacy managerowie wyższego szczebla powinni być i w jaki sposób działać, warto zidentyfikować kryteria, po jakich poznamy dobrych managerów. Mówimy, że skuteczność liderów powinna być określna przez pięć wskaźników, jakimi są cel, wizja i kierunek, bezpieczna, inkluzywna i wspierająca kultura organizacyjna, rozwój pracowników oraz ich karier, większe zaangażowanie, czy trwałe rezultaty biznesowe – dodaje Agnieszka Krzemień.

ManpowerGroup zidentyfikował kluczowe elementy budujące profil skutecznego lidera. Z jednej strony są to naturalne cechy oraz postawy, takie jak zdolność do refleksji i adaptacji, pozytywne nastawienie czy wrodzona ciekawość. Drugim obszarem istotnym dla skutecznego przywództwa są zachowania i działania liderów, będące łatwe do wypracowania, takie które gwarantują sprostanie wymogom dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej. Tutaj można wyodrębnić cechy związane z efektywnością, talentem, ale także wizją.

Zgodnie z analizą ManpowerGroup, skuteczni liderzy opierają swoje działania na trzech wspomnianych obszarach, jakimi są wizja, talent oraz efektywność. W obszarze wizji kierują się wspieraniem innowacyjności, inspirowaniem do rozwoju, promowaniem społecznej odpowiedzialności czy dzieleniem się wizją transformacji organizacji. Działania związane z talentem koncentrują się budowaniu zaufania, rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, wspieraniu integracji czy przekazywania informacji zwrotnej, a także stosowaniu coachingu w celu rozwoju talentów. Obszar efektywności to między innymi umiejętność skutecznego komunikowania się, rozwijania wysoce efektywnych zespołów i sieci kontaktów, modelowanie odpowiedzialności czy postępowanie w sposób racjonalny. Połączenie wszystkich tych elementów z motywacją do działania i chęcią rozwoju składa się na skuteczność współczesnego lidera.

– Budowanie i rozwijanie kompetencji liderskich powinno stanowić niezwykle istotne działanie dla każdej organizacji. Ramy przywództwa pomagają ocenić zdolności obecnych, ale także potencjalnych liderów. Wykorzystując narzędzia psychometryczne można zmierzyć umiejętności, zdiagnozować obszary wymagające dalszego rozwoju. Warto, by program rozwojowe dla liderów były oparte o różnorodne aktywności rozwojowe, z naciskiem na wykorzystywanie wyspecjalizowanego coachingu, który jest z jednej strony narzędziem do rozwoju liderów jednocześnie umiejętnością, którą warto kształtować u liderów. Tworzenie kultury coachingu w zespołach jest koniczne do osiągnięcia pełnego potencjału w karierze zawodowej pracowników, a także kreowania środowiska organizacji uczącej się. To właśnie zdobywanie wiedzy, wyciągnie wniosków oraz wdrażanie na bieżąco usprawnień jest najlepszą gwarancją tego, że zespoły pod przywództwem mocnych liderów będą odnosić sukcesy i efektywnie działać w czasach nieustannych zmian – podsumowuje ekspertka.

Organizacje muszą jasno określić oczekiwania wobec liderów. Ramy modelu kompetencyjnego zostały zaprojektowane jako elastyczne i konfigurowalne rozwiązanie, które można dostosować do konkretnych celów organizacji. Opracowanie wspiera również organizacje w zdefiniowaniu tego, jakie rezultaty działań kadry managerskiej są dla nich kluczowe, które z nich umożliwiają ocenę skuteczności funkcjonowania zespołów. Publikacja jest również źródłem inspiracji rozwojowych. Wszystko to w oparciu o odświeżoną i odnoszącą się do aktualnych wyzwań rynkowych definicję przywództwa.