39% firm branży dóbr i usług konsumenckich planuje nowe rekrutacje, o zwolnieniach mówi jedynie 4%

kadry praca pracownik

Jak pokazują dane rynkowe, organizacje branży dóbr & usług konsumenckich kładą nacisk na rozwój zespołów. Od kwietnia do końca czerwca 39% firm tego sektora chce zatrudniać nowych pracowników, a zmniejszenie liczby etatów przewiduje jedynie 4% organizacji. Lwia część pracodawców, bo aż 57% z nich nie planuje żadnych zmian kadrowych w najbliższych miesiącach. To dane raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, w ramach którego firmy zdradzają swoje plany rekrutacyjne na II kwartał tego roku.

Zaprezentowana przez ManpowerGroup analiza wskazuje, że w drugim kwartale 2024 plany rekrutacyjne pracodawców dóbr & usług konsumenckich są optymistyczne – prognoza netto zatrudnienia, będąca barometrem rynku pracy i pokazująca plany firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr, wynosi tutaj bowiem +32%, co jest najwyższym wynikiem spośród wszystkich 8 analizowanych branż. Wskaźnik ten wzrósł aż o 30 punktów procentowych rok do roku, a także o 7 punktów procentowych względem I kwartału 2024 roku.

– Po spowolnieniu gospodarczym, z którym borykaliśmy się w minionym roku, według prognoz, w polskiej gospodarce nastąpi odbicie. Polski Instytut Ekonomiczny, przewiduje, że najmocniejszy będzie tutaj II kwartał, w którym PKB powiększy się o ok. 3% rok do roku – mówi Anna Tietianiec, ekspertka rynku pracy i business manager w Manpower i dodaje, że głównym motorem wzrostu ma być konsumpcja prywatna, która wpłynie również na rynku pracy. – Prognoza netto zatrudnienia w sektorze dobra i usług konsumpcyjnych na czas od kwietnia do końca czerwca jest efektem pozytywnych nastrojów konsumentów, napędzanego m.in. wzrostem płacy minimalnej, waloryzacją świadczenia 500+, rosnących wynagrodzeń, a także spadającej inflacji. Dodatkowym aspektem wpływającym na tak optymistyczne prognozy pracodawców w tym sektorze jest jego sezonowość – dodaje ekspertka.

Zdaniem Anny Tietianiec w sektorze dóbr i usług konsumpcyjnych, widoczny będzie wzrost zapotrzebowania na stanowiska sprzedażowe, związane z obsługa klienta oraz logistyczne. – Dla wielu branż, takich jak gastronomia, hotele, kurorty rozpocznie się sezon, a wraz z nim zapotrzebowanie na pracowników takich jak kelnerzy czy kucharze. Poza doświadczeniem oraz twardymi kompetencjami, pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na kompetencje miękkie, takie jak poczucie odpowiedzialności, rzetelność, umiejętność komunikacji, współpracy i pracy zespołowej – podsumowuje.

Raport ManpowerGroup prezentuje także dane odnoszące się do planów rekrutacyjnych organizacji w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Dane pokazują, że pracodawcy branży nauk dóbr & usług konsumenckich tego obszaru patrzą na II kwartał tego roku z większym sceptycyzmem, niż przedsiębiorstwa z Polski. Prognoza netto zatrudnienia w tym sektorze dla regionu EMEA na kwietnia do końca czerwca wyniosła bowiem +14%. Wzmożone działanie rekrutacyjne planuje 36% organizacji, 19% liczy się z koniecznością redukcji etatów, a 4% organizacji nie zna planów rekrutacyjnych na nadchodzące miesiące. 41% pracodawców branży nauk dóbr & usług konsumenckich EMEA chce pozostawić zatrudnienie na niezmienionym poziomie.