Grupa ROBYG z silnymi wynikami za 2023 rok: Przychody 1,8 mld zł, EBIT 460 mln zł i zysk netto 370 mln zł

Eyal Keltsh, Wiceprezes Zarządu ROBYG
Eyal Keltsh, Wiceprezes Zarządu ROBYG

W 2023 roku Grupa ROBYG zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 1,8 mld zł, podczas gdy marża brutto ze sprzedaży przekroczyła 460 mln zł. EBIT wyniósł około 460 mln zł, a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 370 mln zł.

W 2023 roku Grupa ROBYG podpisała 2800 umów przedwstępnych i deweloperskich oraz dodatkowo 680 umów rezerwacyjnych. ROBYG przekazał około 3360 lokali. Łącznie Grupa TAG w Polsce sprzedała 3600 lokali mieszkalnych i komercyjnych, zrealizowała i przekazała 4300 lokali, z czego 3800 lokali zostało przekazanych klientom, a 500 wprowadzono na wynajem. Bank ziemi Grupy obejmuje potencjał budowy około 20.000 lokali w całej Polsce. W 2024 roku ROBYG planuje sprzedaż na poziomie 2300 mieszkań.

Grupa ROBYG znajduje się w bardzo dobrej sytuacji płynnościowej. Pozycja gotówkowa Grupy na zakończenie 2023 roku sięgnęła blisko 560 mln PLN (wliczając środki zgromadzone na rachunkach powierniczych), zaś wskaźnik długu netto do kapitałów był negatywny – czyli na koniec roku Grupa posiadała więcej środków pieniężnych niż zadłużenia finansowego. Tak mocna pozycja gotówkowa pozwala z optymizmem patrzeć na możliwości odnośnie akwizycji nowych działek, jak również powinna przełożyć się na atrakcyjne poziomy kosztów obsługi dla nowych finansowań.

„2023 rok był bardzo dobry dla ROBYG i dla całej Grupy TAG w Polsce. Udało nam się zrealizować założone cele i efektywnie wprowadzać kolejne inwestycje do oferty. Skupialiśmy się na dopasowaniu proponowanych mieszkań do oczekiwań klientów – zwłaszcza pod kątem wymogów technologicznych i środowiskowych. Od wielu lat intensywnie rozbudowujemy swoje osiedla o elementy związane z kwestiami ochrony środowiska, oszczędności energii, poprawy jakości powietrza, etc. Przygotowaliśmy też obszerną ofertę odpowiadającą na rządowe programy wsparcia dotyczące zakupu mieszkań. Zakładamy, że rok 2024 będzie również bardzo satysfakcjonujący. Widzimy ogromną przestrzeń i nadal duży popyt na mieszkania. Największą barierą nadal są zbyt wolne procedury pozwoleniowe – uważam, że to najpilniejszy problem do rozwiązania na poziomie zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej. To kluczowa kwestia, która blokuje podaż i zwiększa ceny mieszkań” – wskazał Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej ROBYG i Vantage.

W 2024 roku planujemy wprowadzić kilka tysięcy nowych lokali do oferty na wszystkich rynkach, na których działamy – czyli w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Intensywnie pracujemy również nad rozbudową naszego banku ziemi – który i tak jest jednym z największych w Polsce – obejmuje potencjał budowy około 20.000 mieszkań. Bardzo ważna jest nasza stabilność finansowa i mocna pozycja gotówkowa – atuty, które ROBYG systematycznie prezentuje od wielu lat. Dzięki temu jesteśmy wiarygodnym partnerem na rynku finansowym i kapitałowym” – powiedział Eyal Keltsh, prezes zarządu ROBYG i Vantage.

ROBYG to ponad 30.000 sprzedanych lokali i ponad 90.000 zadowolonych klientów.

Najważniejsze dane ROBYG:

  2020 2021 2022 2023
Umowy deweloperskie i przedwstępne 2738 4308 2144 3488
Lokale uznane w przychodach 2715 2940 3500 3359
Przychody 1,11 mld zł 1,3 mld zł 1,5 mld zł 1,8 mld zł