78% polskich eksporterów z sektora MŚP generuje przychody z e-commerce

0

Z badania przeprowadzonego przez firmę Harris Interactive dla FedEx Express wynika, że zdecydowana większość polskich firm-eksporterów z sektora MŚP generuje przychody dzięki gospodarce cyfrowej. 81% z nich wskazuje również na ważną rolę firm logistycznych, które pomagają im w ekspansji na nowe rynki. W badaniu uczestniczyło 4500 europejskich firm z sektora MŚP. Wszystkie dane odnoszą się do aktualnie eksportujących przedsiębiorstw.

raport FedExCieszy fakt, że europejskie MŚP pozostają optymistyczne co do ich perspektyw eksportowych, a także możliwości rozwoju” – mówi David Binks, prezes FedEx Express Europe i dyrektor generalny TNT. „Raport FedEx pokazał, że małe i średnie przedsiębiorstwa są świadome tego, w jaki sposób eksport przyczynia się do wzrostu ich przychodów. Segment e-commerce pełni w tym kluczową rolę. Połączenie fizycznych i cyfrowych kanałów sprawiło, że świat stał się jeszcze bardziej otwarty, a możliwości eksportowych jest więcej. To z kolei przyczynia się zarówno do wzrostu przychodów MŚP, jak i większej konkurencyjności w skali globalnej.

Polskie małe i średnie firmy eksportują głównie do krajów europejskich

Z badania FedEx SME Export Report wynika, że 95% z nich wysyła swoje towary na rynki europejskie. Co czwarta badana firma odnotowała w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrost przychodów pochodzących eksportu. Duża część przedsiębiorców optymistycznie zapatruje się na najbliższą przyszłość – prawie co trzeci (32%) przewiduje wzrost przychodów
z eksportu w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Głównym, regionalnym partnerem handlowym polskich firm z sektora MŚP pozostają Niemcy – wskazało na nie 70% badanych. Na drugim miejscu uplasowały się Czechy (38%), a podium zamyka Francja z 34% wskazań. Te same kraje są również postrzegane jako główni konkurenci w handlu regionalnym. Do głównych kierunków w handlu zagranicznym należą również Wielka Brytania, Holandia, Włochy i Węgry. Polskie firmy zostały uznane za największą konkurencję przez Belgów.

Czytaj również:  Outdoorzy S.A. notuje wzrost sprzedaży detalicznej

Jeśli poza Europę, to głównie do Azji i na Środkowy Wschód

35% firm, które wzięły udział w badaniu, eksportuje swoje towary poza Europę. Wśród tych kierunków eksportowych polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP dominują Azja (17% wskazań), Środkowy Wschód (16%) oraz Ameryka Północna (14%). 8% firm wysyła swoje towary na rynki afrykańskie, 6% – do Ameryki Południowej, a tylko 5% handluje z krajami Azji Pacyficznej. Firmy mogły również wskazać najważniejszy dla nich rynek na danym kontynencie. Najwięcej wskazań uzyskały Stany Zjednoczone (13%). W pierwszej trójce znalazły się również Indie (9%) oraz Turcja (8%).

25% badanych przedsiębiorców twierdzi, że przychody z eksportu pozaeuropejskiego wzrosły w ostatnim czasie. Było to spowodowane m.in. wprowadzeniem na rynek nowych produktów, zastosowaniem dystrybucji wielokanałowej czy sprzyjającymi kursami walut. Co trzecia badana firma (33%) przewiduje wzrost przychodów z eksportu pozaeuropejskiego
w najbliższym czasie. Spadku obawia się jedynie 15% z nich.

Polskie MŚP uczestniczą w procesie cyfryzacji i zwiększają zapotrzebowanie na usługi logistyczne