78% polskich eksporterów z sektora MŚP generuje przychody z e-commerce

raporty praca biuro

Z badania przeprowadzonego przez firmę Harris Interactive dla FedEx Express wynika, że zdecydowana większość polskich firm-eksporterów z sektora MŚP generuje przychody dzięki gospodarce cyfrowej. 81% z nich wskazuje również na ważną rolę firm logistycznych, które pomagają im w ekspansji na nowe rynki. W badaniu uczestniczyło 4500 europejskich firm z sektora MŚP. Wszystkie dane odnoszą się do aktualnie eksportujących przedsiębiorstw.

raport FedExCieszy fakt, że europejskie MŚP pozostają optymistyczne co do ich perspektyw eksportowych, a także możliwości rozwoju” – mówi David Binks, prezes FedEx Express Europe i dyrektor generalny TNT. „Raport FedEx pokazał, że małe i średnie przedsiębiorstwa są świadome tego, w jaki sposób eksport przyczynia się do wzrostu ich przychodów. Segment e-commerce pełni w tym kluczową rolę. Połączenie fizycznych i cyfrowych kanałów sprawiło, że świat stał się jeszcze bardziej otwarty, a możliwości eksportowych jest więcej. To z kolei przyczynia się zarówno do wzrostu przychodów MŚP, jak i większej konkurencyjności w skali globalnej.

Polskie małe i średnie firmy eksportują głównie do krajów europejskich

Z badania FedEx SME Export Report wynika, że 95% z nich wysyła swoje towary na rynki europejskie. Co czwarta badana firma odnotowała w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrost przychodów pochodzących eksportu. Duża część przedsiębiorców optymistycznie zapatruje się na najbliższą przyszłość – prawie co trzeci (32%) przewiduje wzrost przychodów
z eksportu w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Głównym, regionalnym partnerem handlowym polskich firm z sektora MŚP pozostają Niemcy – wskazało na nie 70% badanych. Na drugim miejscu uplasowały się Czechy (38%), a podium zamyka Francja z 34% wskazań. Te same kraje są również postrzegane jako główni konkurenci w handlu regionalnym. Do głównych kierunków w handlu zagranicznym należą również Wielka Brytania, Holandia, Włochy i Węgry. Polskie firmy zostały uznane za największą konkurencję przez Belgów.

Jeśli poza Europę, to głównie do Azji i na Środkowy Wschód

35% firm, które wzięły udział w badaniu, eksportuje swoje towary poza Europę. Wśród tych kierunków eksportowych polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP dominują Azja (17% wskazań), Środkowy Wschód (16%) oraz Ameryka Północna (14%). 8% firm wysyła swoje towary na rynki afrykańskie, 6% – do Ameryki Południowej, a tylko 5% handluje z krajami Azji Pacyficznej. Firmy mogły również wskazać najważniejszy dla nich rynek na danym kontynencie. Najwięcej wskazań uzyskały Stany Zjednoczone (13%). W pierwszej trójce znalazły się również Indie (9%) oraz Turcja (8%).

25% badanych przedsiębiorców twierdzi, że przychody z eksportu pozaeuropejskiego wzrosły w ostatnim czasie. Było to spowodowane m.in. wprowadzeniem na rynek nowych produktów, zastosowaniem dystrybucji wielokanałowej czy sprzyjającymi kursami walut. Co trzecia badana firma (33%) przewiduje wzrost przychodów z eksportu pozaeuropejskiego
w najbliższym czasie. Spadku obawia się jedynie 15% z nich.

Polskie MŚP uczestniczą w procesie cyfryzacji i zwiększają zapotrzebowanie na usługi logistyczne

Z badania FedEx SME Export Report wynika, że e-commerce odpowiada za 30% przychodów polskich firm-eksporterów z sektora MŚP. Ponad 1/4 (28%) badanych firm zadeklarowało, że w ostatnim czasie ich przychody w sektorze e-commerce wzrosły, prawie co czwarta (24%) wzrost ten przewiduje w ciągu najbliższych 12 miesięcy od przeprowadzenia badania. Trend ten powoduje również zwiększone zapotrzebowanie na usługi logistyczne. Przedsiębiorcy wskazują głównie na potrzebę szybszego dostarczania przesyłek, dopasowania opcji dostawy czy zautomatyzowanego procesu wysyłki.

75% ankietowanych firm uzyskuje przychody z działalności m-commerce. Odpowiadają one średnio za 18% całkowitego przychodu. 23% firm działających w tym segmencie zadeklarowało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ich przychody z tytułu m-commerce wrosły, 11% – że spadły. Wzrost w najbliższym czasie przewiduje ok. 25% firm. Przedsiębiorcy wskazują, że wzrosty te wynikają z oczekiwań konsumentów, którzy preferują zakupy właśnie poprzez urządzenia mobilne. Część z nich jako przyczynę podaje również optymalizację i usprawnienie swojej strony lub aplikacji mobilnej. Ok. 65% badanych firm wykorzystuje do sprzedaży media społecznościowe.

Badanie zlecone przez FedEx jasno pokazuje, że eksport oraz e- i m-handel stały się nieodłączną częścią działalności wielu polskich firm z sektora MŚP” – mówi Mariusz Mik, VP Operations Eastern Europe, FedEx Express. „Nie dziwi nas fakt, że polscy przedsiębiorcy wraz z rozwojem w tych segmentach, oczekują bardziej dopasowanych usług w zakresie transportu swoich towarów. Jako wiodąca firma logistyczna wychodzimy im naprzeciw i pomagamy rozwijać ich biznes, niezależnie od rynku, na którym działają”.

Ubiegłoroczne przejęcie firmy TNT Express przez FedEx pozwala na połączenie silnej sieci drogowej z doskonałą siecią powietrzną FedEx, wykorzystywaną w Europie i na całym świecie. To z kolei stworzy jeszcze większe możliwości dla polskich MŚP, które eksportują
w Europie, jak i poza nią
” – dodaje Mariusz Mik.

Z perspektywy Europy

Sytuacja ekonomiczna w Europie była przez ostatnie 12 miesięcy nieprzewidywalna. FedEx SME Export Report pokazuje, że – mimo to – małe i średnie przedsiębiorstwa na naszym kontynencie prosperują i poszukują nowych możliwości poza Europą – 53% z nich wysyła tam swoje towary (w porównaniu z 29% w 2015 roku). Co więcej, eksport odpowiada za 65% całkowitych przychodów europejskich MŚP. To pokazuje, jak ważna dla rozwoju firm jest ekspansja zagraniczna.