8 najważniejszych trendów, które zdominują rynek commerce marketingu w 2018 roku

ecommerce ebuy

Criteo (NASDAQ: CRTO), prezentuje prognozy dla rynku marketingu handlowego. Krajobraz w branży handlowej zmienia się szybko i dynamicznie. Ogromna ilość danych na temat klientów pochodzących z transakcji online i offline stała się podstawowym zasobem dla marek i sprzedawców, który pozwala im zrozumieć i nawiązać kontakt ze współczesnym, „omnichannelowym” klientem. Bezpośrednie relacje, jakie firma Criteo nawiązała z ponad 17 000 reklamodawców i tysiącami wydawców pozwoliły jej wyciągnąć wnioski na temat sytuacji na rynku oraz kształtujących się na nim trendów.

Poniżej zaprezentowane zostały te z nich, którym zdaniem firmy warto przyjrzeć się w 2018 roku:

  1. Walka o format video

Udział czasu online poświęconego przez kupujących na content video będzie stabilnie rósł.
W efekcie reklamodawcy, wydawcy i firmy medialne będą zmuszone do reorganizacji swojej oferty i skupienia się na formacie video. Trend ten dostrzegają również główne platformy social mediowe – Facebook, YouTube, Instagram i Snapchat priorytetyzują format video i poszukują wysokiej jakości treści, które naśladowałyby format telewizyjny. Wraz ze wzrostem liczby reklam dodawanych do contentu video zwiększą się również możliwości wykorzystania technologii programatycznych w tym zakresie.

  1. „Voice shopping” przybierze na znaczeniu

Kontekstowe reklamy głosowe pozwolą na personalizację rekomendacji oraz treści. Konsumenci zaczną coraz częściej używać swojego głosu do robienia zakupów on-line, wykorzystując w tym celu urządzenia takie, jak Amazon Echo lub Google Home. Za dwa lata urządzenia aktywowane przez głos oraz personal assistant będą najczęściej wykorzystywanymi technologiami. Inteligentne głośniki dają możliwość zebrania dużej ilości danych na temat zainteresowań i preferencji zakupowych klientów. To z kolei pozwoli na lepszą personalizację istniejącej już oferty oraz trafniejsze targetowanie dodatkowych produktów i usług.

  1. Związek sieci społecznościowych i handlu

Jeśli poświęcilibyśmy trochę czasu na obserwację danych płynących z postów opublikowanych w sieciach społecznościowych takich, jak Facebook doszlibyśmy do wniosku, że cienka linia pomiędzy sieciami społecznościowymi a handlem zanika. Dlatego też, Facebook uruchomił swój własny marketplace, który jest dostępny w: USA, Wielkiej Brytanii i Australii, a także na 17 europejskich rynkach. Również Amazon rozwija swoją ofertę w tym zakresie – w 2017 roku byliśmy świadkami premiery rynkowej Amazon Spark. Podobnie jak Instagram i Pinterest, Spark prezentuje zdjęcia produktów i umożliwia ich natychmiastowy zakup. Mając na uwadze fakt, że główne sieci społecznościowe tworzą zamknięte zbiory danych, marki i sprzedawcy będą musiały znaleźć sposób na pozyskanie swoich własnych klientów, a co za tym idzie danych na ich temat.

  1. Przenikanie się offline’u i online’u: customer journey

Najlepszym przykładem do zobrazowania tego trendu jest niedawna akwizycja firmy Whole Foods przez Amazon, która umożliwi temu technologicznemu gigantowi zrozumienie nawyków zakupowych i da nowe możliwości w zakresie upsellingu, zachowując przy tym pełną realizację zamówienia. Dlatego też, również inni sprzedawcy będą poszukiwać partnerów, którzy umożliwią im lepsze wykorzystanie danych pochodzących z systemów CRM oraz sprzedaży offline do dotarcia do konsumentów w środowisku online – wykorzystując do tego personalizowane kampanie, których celem jest ponowne zaangażowanie i upselling. Dodatkowo, główni sprzedawcy będą nadal proponować lepsze sposoby odbioru produktów zamówionych online z ich fizycznych sklepów (dedykowane miejsca parkingowe, znajdujące się w sklepie szafki, itd.). Nacisk kładziony będzie na przekierowanie ruchu w środowisku offline do interakcji w sieci.

  1. Współpraca w zakresie danych: Otwieranie Walled Gardens

Marki i sprzedawcy z niepokojem myślą o niedostępnych dla nich zbiorach danych, będących w posiadaniu takich technologicznych gigantów, jak Amazon czy Facebook. Aby utrzymać poziom innowacyjności i konkurencyjności będą nadal wspólnie zbierali zasoby danych – pozwoli im to na zbudowanie lepszych relacji z klientami. 72 procent marketerów wierzy, że współpraca w zakresie danych spowoduje zwiększenie ich przychodów, 65% uważa, że w efekcie zwiększą swój zysk, a 56% twierdzi, że zwiększy się satysfakcja ich klientów.

  1. Optymalizacja katalogów produktów

Reklamodawcy będą poszukiwać sposobów na usprawnienie zarządzania katalogami produktowymi, wliczając w to opisy produktów i galerie zdjęć. Kontekstowe zdjęcia produktu, wysokiej rozdzielczości zbliżenia, zdjęcia 360-stopni, i inne detale produktu staną się kluczowe dla stworzenia dla klientów potencjalnie najlepszego doświadczenia zakupowego.

  1. GDPR i zarządzanie danymi: nowa era w zakresie ochrony danych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) wejdzie w życie 25 maja 2018 roku, co przełoży się na marketerrów i firmy, próbujących dotrzeć do ponad 500 milionów obywateli Unii Europejskiej. Rozporządzenie wywoła efekt w skali całego świata i odnosi się bezpośrednio do wszystkich firm, które wykorzystują dane rezydentów Unii Europejskiej w celach analitycznych i marketingowych. Zapewnienie klientów co do bezpieczeństwa ich indywidualnych danych osobowych zbuduje zaufanie wśród kupujących i pozytywnie wpłynie na transparentność firm.

  1. Większa liczba akwizycji i umów partnerskich

W przeciągu ostatnich 6 miesięcy w branży handlowej miały miejsce duże akwizycje oraz partnerstwa: Amazon i Whole Foods, Amazon i Kohl’s, Walmart i Google Express, itd. W 2018 roku również wiele innych sprzedawców i marek będzie poszukiwało strategicznych możliwości akwizycji i partnerstwa w celu utrzymania konkurencyjności, a także rozwinięcia i wzmocnienia swojej biznesowej działalności. Co więcej, samodzielny gracz będzie aktywnie poszukiwał strategicznych akwizycji i partnerstwa, niezbędnych do połączenia światów online i offline, a przez to – wygenerowania przewagi konkurencyjnej.