Prognoza walutowa Banku PKO na 2018 rok

0
  • Oczekujemy, że Fed dokona trzech podwyżek stóp w 2018 roku w II, III i IV kwartale oraz przyśpieszy skalę comiesięcznej redukcji bilansu pomimo antycypowanego osiągnięcia 2% celu inflacyjnego dopiero w pierwszej połowie 2019 roku. Po I kwartale powinno to sprzyjać stopniowemu umocnieniu dolara wobec euro.
  • Skala aprecjacji dolara w 2018 roku będzie ograniczana przez oczekiwane zakończenie programu skupu aktywów w strefie euro z końcem III kwartału. Perspektywy ewentualnego zacieśniania polityki monetarnej w strefie euro pozostaną jednak odległe ze względu na bardzo powolną poprawę sytuacji sektora bankowego krajów południowych strefy euro oraz słabość trendów inflacyjnych. W efekcie oczekujemy, że zakończenie QE w strefie euro w obliczu dalszego zacieśniania polityki monetarnej w USA umożliwi, co najwyżej, ustabilizowanie kursu euro wobec dolara, ale nie wystarczy do spowodowania jego trwałego wzrostu.
  • Zakładamy, że w kurs EUR/USD zakończy I kwartał na poziomie 1,17, a następnie spadnie w okolice poziomu 1,15 i wokół tego poziomu będzie oscylować już do końca 2018 roku.

EUR/PLN

  • Oczekujemy, że stopniowe zacieśnianie polityki monetarnej przez Fed (redukcja bilansu + trzy podwyżki stóp) będzie do końca 2018 roku negatywnie oddziaływać na globalną płynność walutową wywierając presję na osłabianie walut rynków wschodzących, w tym i polskiego złotego.
  • Jednak początkowo wolniejsze tempo zacieśniania polityki monetarnej w USA (tylko jedna podwyżka stóp w pierwszej połowie roku) przy względnie stabilnej sytuacji gospodarczej na rynkach wschodzących powinny sprzyjać złotemu w pierwszej połowie 2018 roku.
  • W drugiej połowie roku, przyśpieszenie tempa podwyżek stóp w USA oraz wyraźniejsze spowolnienie koniunktury gospodarczej w Chinach (m.in. ze względu na politykę ograniczania skali przyrostu kredytu) powinny przełożyć się na osłabienie chińskiego juana wobec dolara oraz pogorszenie globalnych nastrojów inwestycyjnych wobec koszyka walut rynków wschodzących, w tym i wobec złotego.
  • Gołębie nastawienie RPP w kwestii perspektyw podwyżek stóp procentowych będzie dodatkowo sprzyjać osłabieniu złotego.
  • Zakładamy, że kurs EUR/PLN zakończy I kwartał 2018 roku na poziomie 4,23 a do końca 2018 roku stopniowo będzie rósł osiągając na koniec roku poziom 4,27.
Czytaj również:  Złoty zyskuje po świątecznej wyprzedaży

Prognozy walutowe Banku PKO na I kwartał 2018 r.

Źródło: PKO Bank Polski