AccorHotels ogłasza wstępne wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Orbis S.A.

GPW (3)

W związku z zakończeniem przyjmowania zapisów w ramach ogłoszonego w dniu 26 listopada 2018 r. wezwania („Wezwanie”) AccorHotels do zapisywania się na sprzedaż 21.800.593 akcji Orbis S.A., stanowiących całość akcji Orbisu, których AccorHotels nie posiadał w dniu ogłoszenia Wezwania, w piątek, 18 stycznia AccorHotels otrzymał wstępne wyniki Wezwania.

Zgodnie ze wstępnymi wynikami Wezwania, inwestorzy złożyli zapisy na około 15,3 miliona akcji Orbisu po cenie 95,00 zł za jedną akcję i o łącznej wartości 1.450 milionów zł (tj. 337 milionów EUR), stanowiących około 33,1% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Orbisu.

Ostateczna liczba akcji Orbisu, na które złożono zapisy w Wezwaniu, zostanie potwierdzona w dniu zawarcia transakcji nabycia akcji przez AccorHotels, tj. w środę 23 stycznia 2019 r. Rozliczenie Wezwania nastąpi w poniedziałek 28 stycznia 2019 r.

Po rozliczeniu Wezwania, z zastrzeżeniem ostatecznego potwierdzenia liczby akcji objętych zapisami złożonymi przez inwestorów w odpowiedzi na Wezwanie, AccorHotels będzie posiadać bezpośrednio i pośrednio 85,8% akcji w kapitale zakładowym Orbisu.

AccorHotels umacnia swoją kontrolę nad Orbisem oraz konsoliduje swoje przywództwo w Europie Środkowej. Zgodnie z ogłoszeniem z 26 listopada, AccorHotels będzie rozważać sposoby na optymalizację wartości portfela aktywów Orbisu.