Adw. Mateusz Janion: spot reklamujący TVP na Euro 2020 to zestaw wielu kontrowersyjnych prawnie aspektów działalności reklamowej

prawo

Ustawa o grach hazardowych z 2009 roku była uchwalana pod olbrzymią presją opinii publicznej, związaną z tzw. „aferą hazardową”. Z tego też powodu przewiduje bardzo rygorystyczne rozwiązania, w tym także w zakresie reklamy i promocji, i to nie tylko samych gier hazardowych w sensie ścisłym, ale także w zakresie – przez rozszerzenie definicji reklamy i promocji – publicznego rozpowszechniania m.in. symboli graficznych związanych z grami hazardowymi, publicznego prezentowania gier hazardowych oraz reklamowania podmiotów, których wizerunek reklamowy wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsamy z grami w karty (cokolwiek by to miało nie znaczyć). Prowadzenie reklamy lub promocji gier hazardowych wbrew przepisom ustawy jest karalne na podstawie art. 110a Kodeksu karnego skarbowego. Przepisy te były – i nadal są – dość konsekwentnie egzekwowane, np. Sąd Rejonowy w Opolu w wyroku z 15 października 2019 r., sygn. akt VII K 655/19, wyraził zgodę na dobrowolne poddanie się przez oskarżonego karze w wysokości 20.000 zł za m.in. zachęcanie do uczestnictwa w grach hazardowych. Warto też zaznaczyć, że w okresie ponad 10 lat ich obowiązywania dopuszczalność ich stosowania (podobnie jak innych przepisów ustawy hazardowej) budziła poważne kontrowersje, szczególnie w kontekście zgodności z prawem Unii Europejskiej. 

– W spocie promującym Mistrzostwa Europy przedstawiono m.in. symbole graficzne związane z grą w karty (tj. symbole używane na kartach do gry, żetony pokerowe). Tym samym wydaje się, że co najmniej – wykładany literalnie – zakaz z art. 29 ust. 6 mógł zostać naruszony. Osobną sprawą jest to, czy naruszenie to miało charakter pozwalający na jego ściganie karne (w co wątpię i to niezależnie od wspomnianych wątpliwości co do zgodności ustawy z prawem UE).

Autor opinii: adwokat Mateusz Janion, partner w kancelarii Loewen Legal Hub