Agencja Fitch utrzymała rating Polski na poziomie „A-„

Agencja Fitch Ratings

W piątek (25.09.2020) agencja Fitch utrzymała rating Polski na poziomie „A-” z perspektywą stabilną, co było zgodne z oczekiwaniami analityków.
„Rating na poziomie A- odzwierciedla zróżnicowaną gospodarkę Polski, charakteryzującą się stabilnym wzrostem i solidnymi ramami polityki ekonomicznej, w połączeniu z członkostwem w UE. Jest to równoważone niższym PKB per capita i stosunkowo wysokim (choć malejącym) długiem zagranicznym netto, w porównaniu do państw z koszyka ratingowego” – podano w komunikacie. Poza tym Fitch nie spodziewa się wyraźnych zmian w polityce fiskalnej czy makroekonomicznej w wyniku zaistniałej niepewności politycznej, związanej z szeregiem wewnętrznych nieporozumień w obozie Zjednoczonej Prawicy.

Drugi tydzień z rzędu GPW w Warszawie notuje osłabienie. Indeks szerokiego rynku WIG stracił na wartości w ciągu tygodnia 3,07%. Notowania największych spółek (tworzących indeks WIG20) zaliczyły spadek o 3,33%. Indeksy małych i średnich spółek zakończyły tydzień następująco: sWIG80 osłabił się o 3,13%, z kolei mWIG40 zanotował nieco lżejszą stratę, spadając o 1,90%.

W bieżącym tygodniu uwaga inwestorów będzie skupiona na danych z USA. We wtorek (29.09.2020) poznamy odczyt indeksu zaufania konsumentów – Conference Board oraz saldo obrotów towarowych USA. W środę (30.09.2020) zostanie opublikowany raport ADP oraz ostateczne dane dotyczące PKB Stanów Zjednoczonych w II kwartale 2020. W czwartek (01.10.2020) nadejdzie kolej na dane o dochodach i wydatkach amerykanów, odczyty indeksów cen płaconych oraz zatrudnienia, publikacje wskaźników PMI oraz ISM dla przemysłu USA. Z kolei w piątek (02.10.2020) nadejdzie kolej na dane z rynku pracy w USA: między innym poznamy dane o zmianach zatrudnienia w sektorze pozarolniczym oraz stopę bezrobocia.

Poza tym w czwartek (01.10.2020) poznamy wskaźnik PMI dla Polskiego przemysły oraz inflacje CPI w kraju.

Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.