AGICortex tworzy sztuczną inteligencję na nowo. SpeedUp Group inwestuje w kolejny deeptechowy startup

Od lewej Maciej Wolski prezes, Konrad Biernacki członek zarządu AGICORTEX
Od lewej Maciej Wolski prezes, Konrad Biernacki członek zarządu AGICORTEX

Rozwiązania sztucznej inteligencji działające wewnątrz robotów, dronów, systemów monitorujących i analitycznych, a także pozostałych urządzeń – to obszar, w którym specjalizuje się AGICortex. Spółka tworzy od podstaw sztuczną inteligencję dedykowaną często nieprzewidywalnemu i ciągle zmieniającemu się światu fizycznemu. Właśnie pozyskała na ten cel milion złotych finansowania od SpeedUp Venture Capital Group.

Początki AGICortex sięgają 2014 roku, gdy Maciej Wolski – współzałożyciel i prezes spółki – rozpoczął niezależne badania nad innowacyjnymi sieciami neuronowymi oraz zalążkami technologii cechującej się wysokim stopniem automatyzacji i samoorganizacji. Bazując na wiedzy z zakresu neurobiologii, biochemii i informatyki udało mu się wypracować kierunek rozwoju, który spółka kontynuuje do dziś. W kolejnych latach m.in. dzięki doświadczeniom zdobytym w działach R&D dużych, międzynarodowych korporacji produkujących urządzenia wykorzystujące AI przetwarzającą dane lokalnie (Samsung, Demant) – udało się doprecyzować zakres działań prowadzonych nad rozwojem technik uczenia maszynowego – bazujących nie na wykorzystaniu serwerów w centrach danych, lecz mocy obliczeniowej lokalnych urządzeń. Założyciele AGICortex – Maciej Wolski, Konrad Biernacki i Michael Porsbo – poznali się właśnie podczas wspólnej pracy w grupie Demant, gdzie każdy z nich odpowiadał za inny obszar działalności, a połączyła ich wspólna wiara w sukces zaprojektowanej od zera technologii do energooszczędnego działania w fizycznej rzeczywistości.

Sztuczna inteligencja, która w końcu dorówna człowiekowi

Najbliższe 12 miesięcy to m.in. realizacja projektu stworzenia technologii bardziej dostosowanej do często nieprzewidywalnego i ciągle zmieniającego się świata fizycznego. Aby tego dokonać, zespół wykorzysta autorskie algorytmy Machine Learning, umożliwiające przyswajanie nowych informacji w trybie zautomatyzowanym, bez konieczności odrębnych sesji treningu (uczenie w trybie ciągłym), a także analizę ruchu, głębi oraz dodatkowych informacji kontekstowych – analogicznie do tego jak działa biologiczny mózg. Stworzone rozwiązania staną się częścią zestawu narzędzi programistycznych oferowanych klientom firmy – autorskiego frameworka Machine Learning. – Deep Learning to technologia przystosowana do tego, by realizować jeden cel – tak zwana wąska sztuczna inteligencja. My stopniowo uczymy maszyny modelu świata/otaczającej rzeczywistości, który może potem zostać wykorzystany w wielu różnych zastosowaniach, a pozyskane dane mogą być współdzielone z innymi urządzeniami. Przełomowe w naszej technologii jest to, że możemy uczyć sztuczną inteligencję nowych informacji, także nie wiedząc, do czego zostaną one później wykorzystane (tzw. uczenie nienadzorowane – ang. unsupervised learning). Nasze modele są w stanie zrobić wiele rzeczy naraz. Mogą być bardzo duże, ale tak jak ludzki mózg, wykorzystują tylko niewielki procent tego, co jest im akurat potrzebne. To istotny krok w kierunku generalnej sztucznej inteligencji (AGI), mającej dorównać człowiekowidodaje Maciej Wolski.

Na rynek z autorskim frameworkiem AI

Spółka buduje relacje z pierwszymi potencjalnymi partnerami – w oparciu o podpisane umowy o zachowaniu poufności – wśród których można wyróżnić także znane na całym świecie marki. – W klasycznym ujęciu wdrożenie np. robotów w 100 oddziałach szpitalnych zajęłoby kilkadziesiąt miesięcy, bo każda przestrzeń jest inna – zatem każda lokalizacja musiałby zostać potraktowana jako osobny projekt. Natomiast nasza AI zainstalowana w robotach sprawia, że wiedzą one że np. muszą rozpoznać określone typy obiektów (np. łóżka pacjentów, szafki czy drzwi), a robot sam doucza się różnic, czyli wszelkich atrybutów wizualnych czy dźwiękowych – wyjaśnia Maciej Wolski.

Dotychczas przystosowanie opartej o uczenie maszynowe technologii AI do użycia w konkretnych lokalizacjach wymagało pracy dedykowanego zespołu, koordynującego proces zbierania danych wykorzystywanych do wytrenowania modeli, ciągłego nadzorowania ich efektywności oraz aktualizowania wraz z pojawieniem się nowych danych. Taka sytuacja wielokrotnie przedłuża, utrudnia lub czyni nierentownymi przedsięwzięcia, które mogłyby skorzystać na wdrożeniu sztucznej inteligencji w świecie rzeczywistym. Dzięki wykorzystaniu zautomatyzowanej technologii uczenia w trybie ciągłym niezbędny czas i koszty redukowane są do minimum – co pozwala na zaplanowanie i wdrożenie projektów, które dotąd nie miały uzasadnienia ekonomicznego, ze względu na atrybuty dostępnej technologii. Jeżeli projekt zakłada funkcjonowanie maszyn, urządzeń lub systemów informatycznych w wielu różnych lokalizacjach jednocześnie – naturalnym wyborem powinno być sięgnięcie po wysoce zautomatyzowane (AutoML) rozwiązanie takie jak oferowane przez AGICortex, podnoszące jakość i przyspieszające wykorzystanie wartościowych danych.

Kierunek komercjalizacja

Milion złotych finansowania z funduszu SpeedUp Bridge Alfa AGICortex przeznaczy na realizację projektu badawczo–rozwojowego, związanego z rozpoznawaniem obiektów z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego w trybie ciągłym. Istniejące w tym obszarze rozwiązania technologiczne wciąż oferują stosunkowo niską dokładność – nieprzekraczającą 60% poprawnych klasyfikacji. Spółka jest jeszcze przed etapem komercjalizacji swojego pomysłu, choć zainteresowanie rynku jej rozwiązaniem jest już na tym etapie bardzo duże. – Już w trakcie przygotowań do inwestycji zaplanowaliśmy ze spółką dokładny plan działań customer development. Dostosowanie rozwiązania pod potrzeby klientów oraz identyfikacja pierwszych użytkowników są kluczowe na tym etapie rozwoju. Spółka jest już w kontakcie z kilkoma potencjalnymi partnerami produkującymi urządzenia, na których mogłyby zostać umieszczone algorytmy AGICortexwskazuje Tomasz Czapliński, partner zarządzający SpeedUp Group. Według raportu MarketsandMarkets[1] z 2021 r., segment oprogramowania AI przetwarzającego dane na urządzeniach lokalnych będzie jednym z najszybciej rosnących obszarów rynku AI/ML w kolejnych latach, ze średnim CAGR przekraczającym 20%, a jego szacowana wartość na 2026 r. wynosi 1,8 mld USD”dodaje Czapliński.

[1] https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/edge-ai-software-market-70030817.html