AICPA i CIMA uruchomiły nową platformę e-learningowo-egzaminacyjną

Jakub Bejnarowicz, Associate Director, Central and Eastern Europe, Association of International Certified Professional Accountants
Jakub Bejnarowicz, Associate Director, Central and Eastern Europe, Association of International Certified Professional Accountants

Nowa platforma e-learningowo-egzaminacyjna umożliwia uzyskanie Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA. Jest ona odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na cyfrowe kształcenie w trybie zdalnym, wymuszonym przez pandemię koronawirusa.

Association of International Certified Professional Accountants – Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości łączące American Institute of CPAs (AICPA) i The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) – umożliwia pracodawcom i uczelniom w Europie, Azji i Afryce skorzystanie z platformy do cyfrowego kształcenia CGMA Finance Leadership Program (CGMA FLP) w ramach nowej, alternatywnej ścieżki zdobywania Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA.

Jest to odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie na zdalne kształcenie, które umożliwia naukę we własnym tempie w trybie online. CGMA FLP pomoże wykształcić przyszłe pokolenia specjalistów ds. finansów posiadających tytuł Chartered Global Management Accountant (CGMA), kluczowych w podnoszeniu wydajności biznesowej organizacji i wspieraniu ożywienia gospodarczego.

Ze względu na wyzwania, jakie dla nauczania i egzaminowania tradycyjnymi metodami stworzyła pan-demia, nowa platforma e-learningowo-egzaminacyjna zapewnia przyszłym liderom biznesu i finansów natychmiastowy, elektroniczny dostęp umożliwiający zdobywanie niezbędnych w biznesie kompetencji finansowych na poziomie odpowiadającym studiom magisterskim.

CGMA FLP obejmuje kompetencje z zakresu finansów, księgowości, biznesu, umie¬jęt¬ności interpersonalnych i cyfrowych objętych sylabusem Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA i poddaje ocenie stopień ich zastosowania w dzia¬łalności operacyjnej, zarządzaniu i strategii. Studenci mogą rozpocząć drogę kształcenia na poziomie dostosowanym do ich dotychczasowej edukacji, posiadanych kwalifikacji i doświadczenia. Pracodawca lub uczelnia ma możliwość monitorowania i wspierania ich w miarę postępów.

Aby otrzymać tytuł Chartered Global Management Accountant i stać się częścią Association of International Certified Professional Accountants (największego na świecie stowarzyszenia specjalistów w dziedzinie księgowości, reprezen¬tującego ponad 650 tys. studentów i członków) należy pomyślnie ukończyć poszczególne poziomy nauki i zdać egzaminy oraz testy symulacji biznesowej oparte na studium przypadku, a także spełnić wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego.

– CGMA Finance Leadership Program uruchomiono w odpowiedzi na zmiany zachodzące na świe¬cie oraz rosnące zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie biznesu i finansów poprzez elastyczne narzędzia e-learningowe. Jest jeszcze miejsce na tradycyjną naukę i egzaminy w ośrodkach egzaminacyjnych, ale dobrze, że w erze cyfrowej możemy też zaoferować alternatywną ścieżkę prowadzącą do poznania, zrozumienia i zdobycia umiejętności zastosowania finansów – powiedziała Irene Teng, Managing Director, Global Markets, Association of International Certified Professional Accountants.

– Nowe podejście pozwala nam wykorzystać innowacje i popłynąć na fali cyfrowego rozwoju. Jesteśmy teraz w stanie dotrzeć do większej liczby osób, wesprzeć więcej pracodawców i zapewnić lepszy dostęp do zawodu – dodała Irene Teng.

– CGMA Finance Leadership Program to praktyczne rozwiązanie, które oferuje możliwość zdalnego szkolenia i rozwoju pracowników, umożliwiające jednocześnie potwierdzenie poziomu zdobywanej przez nich wiedzy na bieżąco, co jest niezwykle ważne z perspektywy kluczowych umiejętności i kompetencji pracowników oraz potrzeb pracodawców w dobie pandemii koronawirusa. To także światowej klasy narzędzie online, które w inteligentny i skalowany sposób pomaga podnieść kompetencje cyfrowe specjalistów ds. finansów, które w obecnych czasach jeszcze bardziej zyskały na znaczeniu. Wierzymy, że to pomoże naszym partnerom biznesowym stać się jeszcze bardziej konkurencyjnymi na rynku i lepiej przygotować organizacje na przyszłe wyzwania. Dlatego tak bardzo cieszymy się, że od tego roku z platformy FLP, która powstała i początkowo była dostępna tylko w Ameryce, mogą już skorzystać pracodawcy i uczelnie w Europie – powiedział Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę, CIMA.

– W środowisku akademickim od lat rozważaliśmy potrzebę zmian w sposobie kształcenia studentów. Wydarzenia wiosny 2020 r. związane z pandemią COVID-19 sprawiły, że rozważania przerodziły się w konkretne działania. Wprowadziliśmy dotychczas niestosowane na szeroką skalę sposoby komunikowania się ze studentami, metody transferu wiedzy i wymiany poglądów. CGMA Finance Leadership Program wzbogaca proces zdalnej nauki o możliwości asynchronicznej nauki z jednoczesnym monitorowaniem postępów studenta przez wykładowcę. Platforma dostępna jest wszędzie, zarówno w sali komputerowej, sali wykładowej, jak i mobilnych urządzeniach takich jak telefon, tablet czy laptop. CGMA Finance Leadership Program przenosi nas na kolejny poziom kształcenia – moim zdaniem – lepiej dostosowany do oczekiwań studentów. Oprócz technologicznych zalet tej cyfrowej platformy należy również wspomnieć o merytorycznych walorach treści z zakresu finansów. Ich zakres nie tylko odzwierciedla potrzeby kompetencyjne praktyki biznesowej, ale również angażuje studenta w rozwiązywanie realnych dylematów z dziedziny finansów i zarządzania – powiedział dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. UEP, Kierownik Katedry Rachunkowości Zarządczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Przewodniczący Rady Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.