Ailleron przyspiesza rozwój – wydziela i znacząco dokapitalizowuje Software Mind wraz z Enterprise Investors

Rafał Styczeń Ailleron
Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Ailleron

Spółka Ailleron podpisała z Polish Enterprise Fund VIII, funduszem private equity zarządzanym przez Enterprise Investors (EI) przedwstępną umowę sprzedaży udziałów i inwestycji w Software Mind. Transakcja zakłada wydzielenie całego segmentu działalności Ailleron – Enterprise Services do spółki Software Mind (po uzyskaniu zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy Ailleron). Wartość wydzielonej części biznesu została wyceniona na 150 mln zł (221 mln po wniesieniu środków). Enterprise Investors odkupi od Ailleron za 40 mln zł 26,7% akcji Software Mind, a następnie dokapitalizuje spółkę kwotą 71 mln zł, co zwiększy udział funduszu do 50,2%.

Enterprise Investors to jedna z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Swoją działalność rozpoczęła w 1990 roku i od tego czasu utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 miliarda EUR. Fundusze EI zainwestowały 2 miliardy EUR w 146 spółek działających w różnych sektorach gospodarki oraz zakończyły inwestycje w 134 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 4,1 miliarda EUR. Do tej pory zarządzane przez Enterprise Investors fundusze zainwestowały 112,5 mln EUR w 17 spółek z branży IT, takich jak m.in. AVG Technologies, BLStream czy intive.

Segment Enterprise Services odpowiada za kompleksowe usługi budowy, rozwoju i utrzymania dedykowanych systemów informatycznych dla branży finansowej, telekomunikacyjnej oraz „jednorożców” z Doliny Krzemowej. Spółka nawiązuje z klientami długoterminowe partnerstwa, pomagając skalować dynamicznie rozwijające się biznesy. Segment może poszczycić się bogatymi doświadczeniami związanymi ze wspieraniem procesów cyfrowej transformacji firm na całym świecie budując wspólnie z klientami zespoły badawczo-rozwojowe. Zakres świadczonych usług obejmuje całe spektrum potrzeb klientów chcących przetransformować swoje organizacje i dostosować sposób oferowania produktów do nowoczesnych kanałów elektronicznych. Enterprise Services współpracuje z wieloma klientami na całym świecie m.in. w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwajcaria czy Skandynawia. Ponadto aktywnie wspiera największych operatorów sieci komórkowy w Polsce oraz kilkunastu poza granicami kraju.

Celem działań podjętych przez Grupę Ailleron jest dalszy rozwój części usługowej oraz produktowej jako niezależnie działających podmiotów z jasno zdefiniowanymi, indywidualnymi strategiami działania. Pod marką Ailleron rozwijany będzie obszar działalności o charakterze produktowym, skupiony obecnie w ramach dywizji FinTech. Software Mind natomiast rozwijał będzie działalność o charakterze usługowym obejmującą swoim zakresem obszar rozwijany przez dywizję Enterprise Services. Ailleron w segmencie FinTech dostarcza m.in. systemy bankowości internetowej i mobilnej, zdalne kanały obsługi klientów z wykorzystaniem wideokomunikacji, oferujące najnowsze technologie i rozwiązania wspierające sprzedaż produktów finansowych i leasingowych.

Prowadzenie wspólnego przedsięwzięcia z EI będzie skutkowało efektywniejszym wykorzystaniem potencjału Spółki w celu dalszego dynamicznego rozwoju segmentu Enterprise Services w działalności grupy kapitałowej, co wpłynie na jeszcze lepsze wyniki w efekcie ich konsolidacji na poziomie Grupy Ailleron.

–  Obszar Enterprise Services odnotowuje od wielu lat dynamiczny wzrost organiczny poprzez rozwój współpracy z dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz pozyskiwanie nowych klientów. Na przestrzeni ostatnich 2,5 roku podwoiliśmy skalę działalności w tym obszarze. Jestem przekonany, że pozyskane fundusze pozwolą na dalszy, dynamiczny rozwój na strategicznych rynkach dzięki akwizycjom oraz wzrostowi organicznemu. Celem długoterminowym jest zbudowanie wiodącej Grupy na polskim rynku software house’ów, która będzie liderem w wybranych specjalizacjach i osiągnie kilkukrotnie większą skalę działalności. Ailleron będzie aktywnie wspierał rozwój tej części biznesu. Będzie też dostarczał obsługę back-office-ową do czasu osiągnięcia pełnej niezależności – powiedział Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Ailleron. Pozyskane przez Ailleron środki pozwolą Spółce na rozwój i realizację strategii w obszarze segmentu FinTech w ramach obecnie istniejących linii produktowych jak również dzięki akwizycjom poszerzającym obecną ofertę firmy zwłaszcza w obszarze zdalnych kanałów obsługi klientów, w którym obecnie zauważalne jest wzmożone zainteresowanie rozwiązaniami Spółki wpisującymi się znakomicie w trwającą transformację cyfrową – dodał.