Akcjonariusze GK IMMOBILE S.A. zdecydowali o wypłacie ponad 4,5 mln zł dywidendy

Akcjonariusze GK IMMOBILE S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaci akcjonariuszom 4,52 mln zł dywidendy, co oznacza, że dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,06 zł. Według kursu zamknięcia z 30 czerwca daje to 1,6 proc. stopy dywidendy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało również dwóch nowych członków Rady Nadzorczej. Dzień po WZA odbył się Dzień Inwestora. W obu wydarzeniach wzięło udział ponad 80 inwestorów.

Akcjonariusze GK IMMOBILE S.A. zdecydowali o wypłacie dywidendy, zgodnie z rekomendacją Zarządu, Spółka wypłaci 4,52 mln zł z kapitału zapasowego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych. Dzień dywidendy wyznaczono na 31 sierpnia, natomiast jej wypłata nastąpi 30 września. To druga z rzędu dywidenda w giełdowej historii Spółki.

 „Nasi akcjonariusze są dla nas niezmiernie ważni, dzięki ich zaangażowaniu możemy realizować strategię i cele biznesowe. Dlatego chcemy, aby partycypowali w naszych sukcesach i po raz kolejny dzielimy się z nimi dywidendą. Chcemy być spółką dywidendową i również w przyszłości dzielić się zyskiem z akcjonariuszami.” – powiedział Rafał Jerzy, prezes zarządu GK IMMOBILE.

W trosce o wysoką frekwencję inwestorów indywidualnych na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki pierwszy raz zorganizował Dzień Inwestora. Podczas dwudniowego wydarzenia inwestorzy mieli możliwość poznać przedstawicieli spółek z Grupy IMMOBILE oraz zobaczyć aktywa Grupy. 1 lipca uczestnicy odwiedzili zakład produkcji systemów przeładunkowych w Koronowie, plac budowy inwestycji deweloperskiej Platanowy Park i biurowca IMMOBILE K3 w Bydgoszczy oraz hale produkcyjne Makrum. Inwestorzy zapoznali się również z ofertą systemów parkingowych Modulo.

„Od kilku lat budujemy relacje z inwestorami indywidualnymi i angażujemy ich w życie Grupy. W tym roku połączyliśmy Walne Zgromadzenie z Dniem Inwestora, dzięki czemu wszyscy zainteresowani mogli zobaczyć najważniejsze aktywa Grupy zlokalizowane w okolicach Bydgoszczy. Cieszymy się, że nasza inicjatywa spotkała się z pozytywnym odzewem inwestorów i z pewnością będziemy kontynuować nasze działania.” – dodał Rafał Jerzy.

Walne Zgromadzenie odbyło się 30 czerwca w należącym do Grupy hotelu Focus Premium Pod Orłem w Bydgoszczy. Uczestniczyło w nim ponad 60 osób, w tym 40 akcjonariuszy z łączną liczbą 40 899 615 głosów. W jego trakcie Akcjonariusze m.in. powołali do składu Rady Nadzorczej Roberta Dziubłowskiego i Andrzeja Paczuskiego oraz udzielili absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.