Rekordowe wyniki rynku Catalyst w 2016 r.

Budynek GPW Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • Wartość nieskarbowych instrumentów dłużnych notowanych na Catalyst osiągnęła na koniec czwartego kwartału 2016 r. 81,8 mld zł – wynika z raportu firmy Grant Thornton przygotowanego pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Był to najwyższy wynik od momentu powstania rynku Catalyst
  • Po raz pierwszy od trzech lat w żadnym kwartale 2016 r. nie wystąpił spadek wartości notowanych na tym rynku instrumentów

Firma audytorsko-doradczo-outsourcingowa Grant Thornton już po raz piąty dokonała analizy polskiego rynku instrumentów dłużnych Catalyst. Ubiegły rok pokazał, że funkcjonujący od września 2009 r. Catalyst nie jest jedynie miejscem emisji instrumentów dłużnych Skarbu Państwa, a rozwijający się segment obligacji korporacyjnych przedsiębiorstw nadal stanowi atrakcyjną alternatywę dla finansowania bankowego czy rynku akcji.

Potwierdzają to dane dotyczące wartości i wielkości rynku Catalyst. Na koniec 2016 r. wartość instrumentów notowanych (z wyłączeniem obligacji skarbowych) wyniosła 81,8 mld zł, co jest najwyższym wynikiem od momentu powstania tego rynku. Dla porównania, na koniec 2015 r. wartość ta osiągnęła 69,6 mld zł, a na koniec 2014 r. 64,1 mld zł. Oznacza to również znaczną poprawę dynamiki wzrostu tej wartości (z 8,5 proc. w 2015 r. do 17,5 proc. w roku 2016). Co więcej, po raz pierwszy od trzech lat w żadnym kwartale 2016 r. nie wystąpił spadek wartości notowanych instrumentów. Potwierdza to systematyczny rozwój rynku Catalyst.

Wykres 1. Wartość instrumentów notowanych na koniec poszczególnych kwartałów (z wyłączeniem obligacji skarbowych)

Wartość instrumentów notowanych na koniec poszczególnych kwartałów

W 2016 r. wzrosła również liczba instrumentów dłużnych notowanych na Catalyst. Wyłączając z analizy obligacje Skarbu Państwa, liczba pozostałych instrumentów osiągnęła z końcem roku 525 serii, co stanowi wzrost o 29 instrumentów w porównaniu z wynikiem na koniec 2015 r.

Miniony rok był dla rynku Catalyst pozytywny. Od niemal ośmiu lat – czyli od powstania Catalyst we wrześniu 2009 – dokładamy starań, by rynek ten służył zarówno przedsiębiorstwom, umożliwiając im finansowanie rozwoju przy wykorzystaniu obligacji, jak i inwestorom, którzy coraz chętniej inwestują środki w instrumenty dłużne – powiedział Jacek Fotek, Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – Popularność tego rynku rośnie, w 2016 roku pojawili się nowi emitenci. Co więcej, emitenci, którzy już są obecni na rynku, plasują kolejne serie. Catalyst to dla nich sprawdzone i skuteczne sposoby pozyskania kapitału – dodaje.

Rynek Catalyst może być wzorem dla rynków instrumentów dłużnych w państwach regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Zgodnie z danymi za 2016 r. prezentowanymi przez Federation of European Securities Exchanges (FESE), łączna liczba instrumentów dłużnych notowanych na Catalyst na koniec ubiegłego roku wyniosła 566 serii – to aż o 392,2 proc. więcej niż na rynku czeskim, który pod względem liczby notowanych instrumentów zajmuje drugie miejsce. Catalyst dominuje również w Europie Środkowo-Wschodniej jeśli chodzi o wartość przeprowadzonych transakcji w latach 2010-2016, z obrotem w wysokości 3,2 mld euro, co stanowi aż 48,6 proc. wszystkich transakcji zawieranych w tym okresie w regionie CEE.

Wykres 2. Obroty sesyjne na giełdach obligacji państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2010-2016Obroty sesyjne na giełdach obligacji państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2010-2016

Rynek Catalyst bez wątpienia pozostaje niekwestionowanym liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział Rafał Śmigórski, Partner w Departamencie Doradztwa Transakcyjnego w Grant Thornton. – Warto również zaznaczyć, że nie zachwiały nim takie wydarzenia polityczne jak brytyjskie referendum w sprawie Brexit czy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, polski rynek długu korporacyjnego, dzięki nieznacznej korelacji z zagranicą stanowi stabilną ofertę i ostoję dla inwestorów charakteryzujących się awersją do ryzyka – dodaje.

Zachęcamy do lektury pełnej treści raportu „Catalyst. Rynek papierów dłużnych w 2016 roku” opracowanego przez firmę Grant Thornton, nad którym patronat objęła GPW.