Akcjonariusze Infoscanu zgodzili się na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Piotr Sobiś, prezes zarządu Infoscan S.A.
Piotr Sobiś, prezes zarządu Infoscan S.A.

Akcjonariusze Infoscan S.A., firmy telemedycznej z rynku NewConnect, zgodzili się na sprzedaż podmiotowi zewnętrznemu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także udziałów w spółkach zależnych, czyli Scansoft S.A. oraz Scanlink Medical sp. z o.o. Zgoda uzyskana od Akcjonariuszy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zrealizowała jeden z dwóch warunków umowy przedwstępnej sprzedaży ZCP zawartej w dniu 9 lutego br. oraz pozwoli Spółce zrealizować jeden z warunków połączenia ze spółką Movie Games Mobile zawartych w Term Sheet. Jednocześnie NWZ powołało nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, Patryka Jasińskiego oraz Karola Fornalczyka. Kompetencje nowych Członków RN w pełni pokrywają się z planowanym nowym profilem działalności, a więc produkcją gier mobilnych.

Uzyskanie zgody akcjonariuszy na sprzedaż ZCP oraz udziałów w spółkach zależnych to istotny postęp w realizacji procesu połączenia z Movie Games Mobile. Sprzedaż pozwoli nam pozyskać środki, które zostaną przeznaczone na spłatę części zobowiązań Spółki oraz w pełni zakończyć działalność na rynku telemedycznym, otwierając się tym samym na działalność w ramach bardzo perspektywicznego rynku gier mobilnych – informuje Piotr Sobiś, Prezes Zarządu Infoscan.

Zgodnie z Term Sheet Infoscan wraz z Movie Games Mobile będą mogli zrealizować sprzedaż ZCP oraz udziałów w spółkach Scansoft oraz Scanlink Medical. W dalszej kolejności obie spółki będą poddane badaniu stanu prawnego i finansowemu. Po braku jakichkolwiek zastrzeżeń Infoscan dokona spłaty wszystkich zobowiązań m.in ze środków pozyskanych ze sprzedaży ZCP oraz emisji akcji.

– Zgoda NWZ pozwala nam kontynuować proces połączenia z Movie Games Mobile. Ostatnie tygodnie spędziliśmy na przygotowaniach do zrealizowania transakcji sprzedaży ZCP. Rozpoczęte zostały prace biegłego mające potwierdzić tzw. “fair value” aktywów telemedycznych przeznaczonych do zbycia. Po ich zakończeniu będziemy gotowi do określenia ceny emisyjnej akcji serii N – komentuje Piotr Sobiś.

Biorąc pod uwagę zmianę profilu działalności Spółki w wyniku połączenia z Movie Games Mobile, Akcjonariusze powołali do Rady Nadzorczej Patryka Jasińskiego oraz Karola Fornalczyka, związanych z Grupą Movie Games Patryk Jasiński pełni funkcje Prezesa Zarządu w spółce True Games S.A., natomiast Karol Fornalczyk jest Project Managerem odpowiedzialnym za kluczowe produkcje w Movie Games Mobile.

Nowi Członkowie Rady Nadzorczej Infoscanu poprzez swoje zaangażowanie w działalność spółek z rodziny Movie Games  związani są z branżą gamingową. Będą oni z poziomu Rady Nadzorczej wspierać połączenie z Movie Games Mobile oraz zapewnią sprawne wejście na nowy rynek po realizacji procesu połączenia. – dodaje Piotr Sobiś.

Karol Fornalczyk to specjalista ds. marketingu z kilkuletnim doświadczeniem. W latach 2017-2020 sprawował funkcję Marketing Managera m.in. w Anielskim Atelier oraz w spółce Bored Games. Od listopada 2020 roku pracuje w Movie Games Mobile na stanowisku Project Managera. Specjalizuje się w marketingu i monetyzacji gier i z tej dziedziny pisał pracę magisterską. Patryk Jasiński jest natomiast managerem posiadającym 15-letnie doświadczenie jako dziennikarz, producent telewizyjny oraz przedsiębiorca z branży nieruchomości i edukacyjnej. Absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim wraz z  ukończonymi studiami podyplomowymi z public relations i produkcji telewizyjnej. Posiada doświadczenie w obszarze budowania zespołów redakcyjnych, pracy z wymagającym klientem, tworzeniu strategii marketingowych oraz realizacji dużych produkcji telewizyjnych szczególnie w formacie „live”. Od zeszłego roku zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki Bored Games Mobile oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce True Games.