InteliWISE podsumowuje rekordowy rok

Marcin Strzałkowski
Marcin Strzałkowski, prezes Inteliwise

Twórca rozwiązań AI dla biznesu, InteliWISE odnotował 24% wzrost przychodów względem poprzedniego roku. Kolejne projekty oraz ważne umowy podpisane w ostatnich miesiącach sprawiają, że 2021 będzie kolejnym etapem dynamicznego rozwoju spółki.

Wyniki InteliWISE odnotowane w 2020 roku są pochodną stale rosnącego zapotrzebowania firm na usługi AI – dzięki temu osiągnęliśmy rekordowe przychody w historii firmy, generując ponad 4 697 tys. zł przychodu. W Q4 ubiegłego roku nieznacznie spadł nam przychód w ujęciu kwartał do kwartału. Jest to spowodowane efektem wysokiej bazy w Q4 2019, kiedy to fakturowaliśmy przychody z przesuniętych zleceń́. Co jednak najważniejsze, udział przychodów z odnawialnych abonamentów, generowanych ze strategicznych usług, w tym Ai Chatbot i Voicebot jest z roku na rok coraz wyższy, co potwierdza stabilność obecnej bazy i stanowi fundament długofalowego potencjału wzrostu spółki – komentuje wyniki Marcin Strzałkowski, prezes InteliWISE.

Dalszy rozwój spółki wspierany jest korzystną koniunkturą sektora oraz podpisanymi w 2020 roku umowami. Najważniejszą z nich, zarząd InteliWISE sygnował na początku grudnia, po wygranym przetargu na rozwój systemu, “Centrum Pomocy Przedsiębiorcy” dla Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii. Umowa opiewa na blisko 3.5 miliona złotych brutto i obejmuje m.in. wykorzystanie Voicebotów II Generacji do wsparcia Infolinii. Dotychczas program obsłużył już ponad 2 000 000 spraw przedsiębiorców a za wdrożenie systemu również odpowiadało InteliWISE.

– W ostatnich kwartałach intensywnie inwestowaliśmy zarówno w rozwój Platformy dla klientów i partnerów, zasoby IT oraz marketing i sprzedaż. Zaowocowało to m.in. umową z Ministerstwem Rozwoju Pracy i Technologii. Rok 2020 pokazał jak duży jest potencjał rozwiązania InteliWISE Voicebot oraz pozostałych usług inteligentnej automatyzacji. Wydarzenia takie jak otwarcie Amazon.pl oraz wzrost znaczenia seniorów jako istotnej grupy klientów usług ecommerce, sprawiają, że dostawców rozwiązań AI dla biznesu czeka intensywny rozwój. Dzięki temu InteliWISE, po latach inwestycji, ma niepowtarzalną okazję do skalowalnego wzrostu – komentuje Marcin Strzałkowski, prezes spółki.

Już w poprzednich latach sektor AI dla biznesu, należał do najszybciej rozwijających się obszarów gospodarki. Wg danych Deloitte rynek ten ma osiągnąć do końca 2025 roku wartość ponad 32 miliardów dolarów, powiększając się trzykrotnie względem obecnych wyników. Ubiegłoroczne wydarzenia przyspieszyły proces rozwoju sektora, ukazując zapotrzebowanie na zautomatyzowaną obsługę zapytań potencjalnych klientów.

– W czasach stale rosnących kosztów pracownika oraz powtarzalnych zapytań użytkowników usługi oferowane przez InteliWISE zyskują na popularności. Rozwijamy się wraz z całym sektorem i cały czas szukamy okazji do innowacji, a co za tym idzie – już w najbliższych miesiącach ogłosimy kolejne pionierskie projekty. – kończy prezes InteliWISE.