Ponad 1,4 mln PLN zysku netto Cloud Technologies w IV kwartale

Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.
Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.

Cloud Technologies, notowana na NewConnect spółka technologiczna monetyzująca dane z internetu, osiągnęła w IV kwartale 2020 r. 15,7 mln PLN przychodów, co oznacza 25 proc. wzrost r/r. Wynik EBITDA wyniósł 3,4 mln PLN i był 9-krotnie wyższy niż rok wcześniej, a zysk netto wyniósł 1,4 mln PLN, odnotowując 2,7 mln PLN wzrost r/r.

– W raportowanym okresie osiągnęliśmy rekordowe wyniki ze sprzedaży danych oraz kampanii reklamowych. Jest to efekt konsekwentnie realizowanej strategii, która wynika przede wszystkim z rozwoju sieci sprzedaży oraz rozbudowy bazy anonimowych profili internautów. Sprzyjało nam również otoczenie rynkowe, w tym sezonowo zwiększona aktywność firm w IV kwartale oraz wpływ  pandemii. Po pierwsze, nastąpiły trwałe zmiany zachowań konsumenckich, w efekcie zwiększyła się cyfrowa obecność zarówno firm jak i użytkowników, a po drugie w minionym kwartale zostały uwolnione budżety marketingowe, wcześniej wstrzymane ze względu na lockdown. Jednocześnie wciąż niektóre z historycznie ważnych dla nas branż, np. turystyka, są nadal dotknięte znacznymi ograniczeniami w funkcjonowaniu – komentuje Piotr Prajsnar, prezes Cloud Technologies.

Szczególnie dynamicznie wzrósł wynik segmentu Data Enrichment, w ramach którego Grupa sprzedaje anonimowe dane o zachowaniach użytkowników internetu oraz dostęp do technologii Cloud Technologies. Przychody w tym segmencie wzrosły o 93 proc. do 5,7 mln PLN, a wynik EBITDA był 3-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniósł 4,2 mln PLN.

– Nasza strategia, którą przyjęliśmy w 2018 roku w związku z transformacją biznesu jest skoncentrowana na segmencie Data enrichment. Z tego względu ten obszar jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ dzięki konsekwentnym działaniom generuje wysoką dynamikę wzrostu oraz atrakcyjny poziom marż. Chcemy go nadal rozwijać w wymiarze globalnym poprzez selektywne akwizycje i rozwój organiczny. Nie zapominamy również o pozostałych segmentach i dalej pracujemy nad wzrostem ich wartości dla całej Grupy. – dodaje Piotr Prajsnar.

Segment Data Consulting (sprzedaż usług marketingowych opartych o dane, głównie w Polsce) wygenerował w IV kwartale 5,9 mln PLN przychodów i 0,5 mln PLN EBITDA. Natomiast segment Data Acquisition (kampanie marketingowe przy użyciu sieci afiliacyjnych – głównie dla klientów e-commerce oraz pośredniczenia w nabywaniu powierzchni reklamowych od brokerów) osiągnął 3,4 mln PLN przychodów i 50 tys. PLN zysku EBITDA. Segment ten generuje niską marżę, jednak jest jednym z ważniejszych źródeł pozyskiwania danych.

W IV kwartale Cloud Technologies wdrożyło program motywacyjny dla kluczowych menadżerów, którego celem jest jeszcze większe zaangażowania w rozwój Grupy i zapewnienie długoterminowej współpracy na rzecz rozwoju Grupy Kapitałowej. Spółka przeprowadziła emisję 400 tys. nowych akcji dostępnych na preferencyjnych warunkach (7 PLN za akcję). W związku z tym w IV kwartale rozpoznano 1,6 mln PLN jednorazowego, niepieniężnego kosztu operacyjnego. Beneficjenci programu zobowiązali się do ograniczenia dysponowania akcjami do 31 grudnia 2021 r.

W IV kwartale Grupa otrzymała płatność częściową dotacji od Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 4,2 mln PLN z 5,1 mln PLN. Środki te zostały przeznaczone na spłatę kredytu, z którego finansowane były prace objęte dotacją. Wartość całego projektu to 9,1 mln PLN. Jeszcze w 2020 r. spółka złożyła wniosek o płatność końcową – obecnie czeka na decyzję BGK.

– Bardzo dobre wyniki osiągnięte w IV kwartale mają odzwierciedlenie w przepływach pieniężnych. W minionym kwartale wyniosły one prawie 3 mln PLN i na koniec 2020 r. mieliśmy na kontach prawie 18 mln pln. – tłumaczy Piotr Soleniec, dyrektor finansowy Cloud Technologies.

W ujęciu narastającym w okresie 12 miesięcy 2020 r. Grupa osiągnęła 50,1 mln PLN przychodów (+17 proc. r/r). Osiągając przy tym 5,7 mln PLN zysku EBITDA i 0,5 mln PLN zysku netto, w porównaniu do straty odpowiednio 1,1 mln PLN i 4,7 mln PLN rok wcześniej.