Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych przekroczyły w listopadzie 10 mld zł

Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski
Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski

Fundusze obligacji korporacyjnych zarobiły w listopadzie średnio 1,36 proc., a tym samym ich średnia stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy to 10,93 proc.  Stopy zwrotu wspierają wpłaty netto ze strony inwestorów,  a kombinacja tych czynników sprawia, że aktywa funduszy obligacji korporacyjnych przekroczyły w listopadzie 10 mld zł.

Inwestorzy do tej kategorii funduszy wpłacili w listopadzie 322 mln zł netto. Tym samym był to szósty miesiąc z rzędu z dodatnimi napływami, a od czerwca inwestorzy wpłacili do nich 1,67 mld zł netto. Warto też zaznaczyć, że 322 mln zł napływów z listopada to trzeci najlepszy wynik w tym roku, po rekordowych 411 mln z września i 341 mln z sierpnia.Fundusze obligacji korporacyjnych stopa zwrotu

Pieniądze inwestorów płyną do funduszy obligacji korporacyjnych szerokim strumieniem, a to w połączeniu ze średnią stopą zwrotu za ostatnie 12 miesięcy w wysokości 10,93 proc. przekłada się na wzrost aktywów tej grupy funduszy do 10,248 mld zł. Tylko od początku roku aktywa te wzrosły o około 2 mld zł. Warto wspomnieć, że jeszcze w kwietniu balansowały na granicy 7,5 mld zł. Przy czym obie z tych wartości mają bardzo daleką drogę do rekordowych poziomów ponad 18 mld zł w roku 2018, czy ponad 15 mld zł jeszcze w roku 2021.Fundusze obligacji korporacyjnych bilans

Listopad pod kątem napływów do funduszy ogólnie był najlepszym miesiącem w tym roku. Dodatkowo aktywa wszystkich funduszy inwestycyjnych wzrosły o prawie 7 mld zł i w konsekwencji osiągnęły najwyższy poziom w historii w wysokości 314,99 mld zł.

Dobra passa obligacji korporacyjnych trwa. Objawia się to nie tylko wynikami i aktywami funduszy, ale także wieloma emisjami skierowanymi zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Rynek emisji publicznych tylko w drugim, niezakończonym jeszcze półroczu przekroczył 1 mld zł popytu zgłoszonego przez inwestorów.

Atrakcyjne stopy zwrotu wspierane wysokimi stopami procentowymi (większość obligacji opartych o WIBOR), brak materializacji ryzyka kredytowego, spadająca atrakcyjność lokat i depozytów, zmienność na giełdach – to tylko niektóre z czynników, które kierują uwagę inwestorów w kierunku obligacji korporacyjnych.

A przypominam, że do rekordowych ponad 18 mld zł aktywów tej grupy funduszy wciąż jeszcze bardzo daleka droga.

Autor: Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Certified International Investment Analyst (CIIA). Michael / Ström Dom Maklerski.