Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – sierpień 2017 r.

0
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku GPW o 18,5% rdr do 18,3 mld zł
  • Wzrost średniej dziennej wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń do 830,2 mln zł (+18,5% rdr)
  • Wzrost wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 4,6% rdr do 521,4 tys. szt
  • Wzrost wartości emisji obligacji notowanych na rynku Catalyst o 9,1% do 86,1 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem na rynkach spot i terminowym o 129,1% rdr do 17,4 TWh
  • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia o 20,3% do 3,6 TWh2

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 18,5 mld zł w sierpniu 2017 r., o 18,3% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 18,5% rdr do poziomu 18,3 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w sierpniu 2017 r. poziom 830,2 mln zł, o 18,5% większy niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec sierpnia 2017 r. wyniosła 64 973,76 pkt i była o 35,5% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 15,6% rdr. W ramach arkusza zleceń wartość obrotu akcjami na rynku alternatywnym GPW wyniosła 102,5 mln zł, co oznacza wzrost o 3,2% rdr.

W sierpniu 2017 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 521,4 tys. szt., o 4,6% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 302,3 tys. szt., co oznacza wzrost o 9,1% wobec sierpnia 2016 r.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 86,1 mld zł na koniec sierpnia 2017 r., co oznacza wzrost o 9,1% rdr. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 13,5% rdr, do 187,3 mln zł.

Czytaj również:  Rynek magazynowy w rozkwicie

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w sierpniu tego roku 38,7 mld zł i była o 12,8% wyższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł 17,4 TWh w sierpniu 2017 r., o 129,1% więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 8% osiągając poziom 0,8 TWh. Z kolei łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w sierpniu 2017 r. wyniósł 6,4 TWh, czyli o 32,2% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu energią elektryczną spadł o 39,8% na rynku forward do poziomu 4,5 TWh, w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)3, na rynkach spot i terminowym wyniósł 3,6 TWh, co oznacza wzrost o 20,3% w stosunku do sierpnia 2016 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) sięgnął w sierpniu 2017 r. 18,8 ktoe4, w porównaniu do 33,5 ktoe w sierpniu 2016 r.

Kapitalizacja 432 spółek krajowych, notowanych na Głównym Rynku, na koniec sierpnia 2017 r. wyniosła 683 mld zł (160,26 mld EUR). Łączna kapitalizacja 484 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW sięgnęła na koniec sierpnia tego roku 1 408,9 mld zł (330,59 mld EUR).

Na rynku NewConnect w sierpniu 2017 r. zadebiutowały spółki Scope Fluidics, Biztech Konsulting, Nextbike Polska oraz Aquatech, których łączna wartość ofert sięgnęła ponad 33,4 mln zł.