ALDI kontynuuje rozwój w Polsce i podsumowuje rok 2022 w liczbach

Wojciech Łubieński, Prezes Zarządu ALDI w Polsce
Wojciech Łubieński, Prezes Zarządu ALDI w Polsce

Wzrost przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów o ponad 35% w porównaniu do roku ubiegłego, jednoczesny wzrost wydatków na inwestycje o 36%, oraz kosztów zatrudnienia o 46,1 mln złotych. Podatek handlowy w wysokości 26,2 mln złotych oraz 50 nowych sklepów i nowe centrum dystrybucyjne w Bydgoszczy. Tak ALDI podsumowuje kolejny rok na rynku polskim i zapowiada dalszy rozwój.

Zgodnie z planami i ambicjami rok 2022 upłynął nam pod znakiem dynamicznego rozwoju sprzedaży. Wysokie tempo ekspansji sieci ALDI widoczne jest w otwarciach 50 nowych sklepów czy nowego centrum dystrybucji, które pozwoliło usprawnić sieć dostaw, a przede wszystkim znacząco obniżyć koszty transportu – mówi Wojciech Łubieński, Prezes Zarządu ALDI w Polsce. Strategia ALDI zakłada dalszy intensywny rozwój organiczny w ilości ponad 60 sklepów rocznie. Planujemy znaczącą poprawę wyniku finansowego już w tym roku, dzięki osiągnięciu efektu skali, optymalizacji kosztów, między innymi w obszarze dystrybucji oraz poprzez wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, takich jak na przykład fotowoltaika – dodaje Prezes Łubieński.

Spółka w 2022 roku kontynuowała działania mające na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży. Dzięki intensywnej ekspansji, ALDI ustanowiło własny rekord, otwierając 50 nowych sklepów i osiągając liczbę 251 sklepów na koniec roku. Jak podkreśla sieć budowa nowych sklepów była również znaczącą inwestycją w infrastruktury miejskie. Zgodnie z deklaracją tempo rozwoju ALDI ma systematycznie rosnąć tak, by w perspektywie dziesięciu lat osiągnąć 1000 sklepów w Polsce. W minionym roku ALDI dokonało gruntownych modernizacji wybranych sklepów, a w części obiektów powiększyło sale sprzedaży. Pozwoliło to na zdobycie nowych klientów i poprawę komfortu zakupów w wybranych punktach sprzedaży.

– Kolejną strategiczną decyzją minionego roku było zakupienie nieruchomości pod budowę nowej centrali w Katowicach. Ten krok pozwoli nam w niedalekiej przyszłości obniżyć koszty najmu pomieszczeń biurowych dla całej administracji. Dodatkowo scentralizujemy obecnie rozproszone obszary w jednym miejscu, co poprawi efektywność procesów i współpracę zespołów – mówi Wojciech Łubieński, Prezes Zarządu ALDI w Polsce.

Głównym czynnikiem zewnętrznym, do którego spółka musiała dostosować swój ubiegłoroczny plan działania był wzrost cen paliw i energii, co przełożyło się na wzrost kosztów prowadzenia działalności. Rosnące ceny materiałów budowlanych miały także znaczący wpływ na koszty prowadzonych inwestycji. Sieć ALDI wdrożyła szereg działań związanych z bezpośrednią lub pośrednią pomocą dla obywateli Ukrainy.

W celu pozyskania coraz lepszych lokalizacji sieć pracuje między innymi nad rozbudową nowego formatu – ALDI Urban, który polega na budowie dwukondygnacyjnego budynku, umożliwiającego inwestycje w dużych, mocno zatłoczonych miastach. Dyskonter prowadzi też intensywne prace nad analizą asortymentu – chce poszerzyć grono klientów i zwiększyć ilość produktów, po które sięgają oni podczas codziennych zakupów. Spółka będzie umacniać swoją pozycję na rynku, poprzez rozwój sieci i szerokie działania marketingowe budujące świadomości marki ALDI.

 

Cała grupa ALDI Nord mocno inwestuje w rozwój technologiczny, aby ułatwić klientom zakupy i usprawnić procesy operacyjne. W tym celu uruchomiła w Krakowie spółkę ALDI TechHub jako technologiczne centrum, które pozwoli spółkom grupy, w tym spółce ALDI w Polsce, sprostać wszystkim wyzwaniom transformacji technologicznej. Dla ALDI w Polsce bardzo ważnym projektem w tym obszarze ma być rozpoczęcie budowy nowej centrali i prace nad budową kolejnych centrów dystrybucyjnych.

W związku z trudną sytuacją na rynku energii elektrycznej ALDI aktywnie podejmuje działania, umożliwiające zakup energii po jak najniższych cenach. Spółka inwestuje w odnawialne źródła energii i planuje w roku 2023 wyposażyć wszystkie własne sklepy w instalacje fotowoltaiczne. Dzięki dotychczasowym działaniom Grupa ALDI Nord zaoszczędziła 41 085 ton CO2 w roku 2022, a sklepy i centra dystrybucyjne ALDI wyprodukowały 146 000 megawatogodzin energii elektrycznej, co odpowiada rocznemu zużyciu prądu przez 36 500 domów jednorodzinnych. ALDI Nord w 2022 roku zanotowała też redukcję emisji gazów cieplarnianych o 23% w porównaniu z rokiem 2020, co stanowi spadek o 347 000 ton CO2.