Thorium Space pozyskał w ofercie prywatnej 8,4 mln zł na rozwój dedykowanych układów scalonych do zastosowań kosmicznych

Paweł Rymaszewski (źródło ThoriumSpace)
Paweł Rymaszewski (źródło ThoriumSpace)

Thorium Space – producent zaawansowanych technologii łączności satelitarnej – zamknął kolejną rundę finansowania, w której pozyskał 8,4 mln zł przy wycenie 186 mln zł pre-money, o 25% wyższej niż w poprzedniej jesiennej rundzie w 2022 r. Spółka wciąż podtrzymuje deklaracje, że zainteresowana jest notowaniem na jednym z kluczowych parkietów Europy. Thorium szczególnie przychylnie patrzy ku giełdzie luksemburskiej, rozważając dual listing na GPW w Warszawie.

Działalność Thorium Space skupia się obecnie m.in. na rozwoju macierzy mikrofalowych wykorzystujących technologię AESA w pasmach radiowych Ku, Ka i E-Band oraz na produkcji gotowych modułów telekomunikacyjnych do płaskich terminali segmentu naziemnego FPA oraz satelitarnych payloadów komunikacyjnych do zastosowań na różnych orbitach LEO/MEO/GEO. Precyzyjne elektroniczne sterowanie wiązką fal radiowych zmniejsza znacząco możliwość przechwycenia przesyłanych danych oraz podnosi odporność na zakłócenia intencjonalne w stosunku do rozwiązań opartych o bardziej klasyczną technologię. Jest to szczególnie ważne w sytuacji trwających obecnie wojny hybrydowej, konfliktów i napięć geopolitycznych, ale także cyber zagrożeń.

Zakończona runda finansowania zaspokaja nasze potrzeby finansowe dotyczące rozwoju dedykowanych układów scalonych (MMIC) własnego autorstwa. Jest to krok w kierunku uniezależnienia się od możliwości pozyskania krytycznych komponentów niezbędnych do budowy najnowocześniejszych satelitarnych systemów telekomunikacyjnych oraz zapewnia silną pozycję Thorium w europejskim łańcuchu dostaw podzespołów półprzewodnikowych, które potencjalnie zostaną użyte np. w projekcie IRIS2 – podkreśla Paweł Rymaszewski, prezes Thorium Space.

W rundzie tej główną rolę odegrał nowopowstały fundusz Smartlink Partners oraz zaprzyjaźnieni inwestorzy indywidualni.

Nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi dla sektora space pracuje interdyscyplinarny zespół najwyższej klasy ekspertów Thorium Space – kilkudziesięciu inżynierów technologii kosmicznych oraz specjalistów z różnych dziedzin – połączonych wspólnym celem, jakim jest wniesienie znaczącego wkładu w rozwój światowego rynku technologii kosmicznych i transmisji satelitarnej. Badania i prace wymagają nakładów finansowych, a dzięki środkom z dofinansowania, prace te odbywać się będą płynnie.