Alumast otrzymał dotację Ministerstwa Skarbu Państwa

0

Alumast producent i dostawca masztów flagowych oraz słupów oświetleniowych otrzymał od Ministerstwa Skarbu Państwa dotację w wysokości 4,77 mln zł w ramach pomocy publicznej.

Uzyskanie dofinansowania nastąpiło po zaopiniowaniu planu restrukturyzacji spółki przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zaakceptowaniu projektu pomocy indywidualnej przez Komisję Europejską.

Udzielenie dotacji było uzależnione od zapewnienia przez Alumast SA wkładu własnego w wysokości 1,2 mln zł, stanowiącego około 25 proc. kosztów restrukturyzacji. Spółka pozyskała wymaganą kwotę dzięki podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji 1,2 mln akcji serii L o wartości 1 zł każda.

– Pozyskane środki wpłyną przede wszystkim na poprawę bieżącej sytuacji spółki. Pomoc publiczna pomoże nam spełnić szereg wymogów, które stawiane są firmom, chcącym wziąć udział w przetargach publicznych – mówi Zbigniew Szkopek, prezes Alumast.

Alumast podkreśla, że produkuje m.in. słupy oświetleniowe gwarantujący wysoki poziom bezpieczeństwa biernego i przypomina, że od 1 stycznia 2015  nowo stawiane nośniki oświetleniowe będą musiały spełniać surowe unijne wymogi w zakresie bezpieczeństwa pasywnego.

Alumast jest jednym z nielicznych producentów takich rozwiązań w Polsce – zwraca uwagę Zbigniew Szkopek. –Naszym nadrzędnym celem jest sukcesywne podpisywanie nowych kontraktów, zwłaszcza z kluczowymi odbiorcami słupów kompozytowych, podmiotami publicznymi oraz koncernami energetycznymi.

Szereg produktów firmy Alumast jest także ściśle powiązanych z asortymentem wyrobów obronnych, objętych programem Klasyfikacji Wyrobów Obronnych i świadczeniem usług na rzecz obronności państwa. Dlatego na początku 2014 roku Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji przyznało Alumastowi zaświadczenie Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej. Dzięki temu spółka może dostarczać swoje produkty Siłom Zbrojnym RP oraz wojskom pozostałych państw sojuszu północnoatlantyckiego.