Setanta kupiła akcje Mennicy Skarbowej

GPW

Spartan Capital jednostka zależna spółki Setanta, w wyniku transakcji poza rynkiem regulowanym nabyła 30 września ponad 51 tys akcji spółki Mennica Skarbowa. Zwiększyła tym samym liczbę posiadanych akcji Mennicy do blisko 253 tys stanowiących 24,32 proc. w kapitale zakładowym spółki.

Jak podkreślono w komunikacie, Spartan Capital podjęła decyzję o zwiększeniu zaangażowania w Mennicę Skarbową , dostrzegając szansę znacznego wzrostu wartości jej akcji, zapewniającą uzyskanie atrakcyjnej stopy zwrotu z inwestycji.

Mennica Skarbowa to jeden z największych sprzedawców złota inwestycyjnego oraz innych metali szlachetnych na polskim rynku. W ofercie spółki znajdują się sztabki złota i innych metali szlachetnych oraz monety bulionowe z mennic z całego świata. Spółka przy wsparciu Spartan Capital prowadzi działania zwiększające dynamikę sprzedaży m.in. poprzez nowe kanały dystrybucji oraz wprowadzenie nowych produktów, co powinno przełożyć się na znaczącą poprawę jej wyników i tym samym wzrost wartości akcji.