Grupa Alumast po I kwartale 2016

0
GPW budynek wejscie

Wspólny majątek spółki Alumast i zależnej od niej Energy Composites osiągnął na koniec I kw. 2016 r. wartość ponad 10,6 mln zł wobec 7,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grupa odnotowała w raportowanym okresie przychody ze sprzedaż wyższe o 1,1 mln zł niż w I kw. 2015 r. Podjęte przez zarząd Alumastu działania zmierzające do zwiększenia produkcji i dywersyfikacji sprzedaży oraz wzrostu eksportu mają w przyszłości zniwelować presję sezonowości sprzedaży na wyniki grupy.

Przypomnimy, że pierwszy kwartał stanowi okres przestoju w modernizacjach i budowie infrastruktury – głównych odbiorców oferty grupy, co bezpośrednio przekłada się na przejściowe w skali roku, słabsze wyniki pierwszego kwartału. Niemniej dzięki rozwojowi biznesu – kompleksowej ofercie i nowym rynkom zbytu – strata na sprzedaży netto w raportowanym okresie wyniosła 0,24 mln zł i była o 50 tys. mniejsza niż w I kw. 2015 r.

– Jesteśmy coraz skuteczniejsi i wraz z rozbudową biznesu coraz uważniej przyglądamy się efektywności kosztowej. W grupie taniej: tylko koszty ogólnego zarządu dla jednej spółki są na poziomie 0,7 mln zł a dla dwóch już niecałe 0,9 mln zł. Już tylko biorąc pod uwagę wzrost zatrudnienia dla grupy o 17 osób kwartał do kwartału, widać wzrost skali przedsięwzięcia. Zasoby są dla nas kluczowe – dzięki pozyskanym specjalistom i dofinansowaniu oferujemy kompleksowe rozwiązania, możemy rozwijać produkty innowacyjne na skalę światową. Celem jest umocnienie przewag konkurencyjnych i odbudowa silnej pozycję eksportowej w przychodach. Zapewnienie sobie stałych rynków zbytu na czas przestojów w naszej szerokości geograficznej zniweluje sezonowość sprzedaży i ułatwi zarządzanie rosnącym majątkiem grupy – Zbigniew Szkopek, prezes zarządu Alumast SA

W I kw. 2016 r. Grupa Kapitałowa Alumast poniosła wyższe koszty na inwestycje w badania innowacyjnych produktów (bezpieczeństwo drogowe w pasie ruchu 50-120 km/h), na które pozyskała także dofinansowanie z NCBiR oraz na promocję kompleksowych rozwiązań kompozytowo-oświetleniowych i dla energetyki; w tym budowę sklepów internetowych i pozycjonowanie w przeglądarce internetowej.

Czytaj również:  Columbus Energy z nowym inwestorem