Grupa SUNEX miała szacunkowo ponad 49 mln zł skonsolidowanych przychodów w II kwartale 2024 r.

Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A.
Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A.
  • Przychody Grupy SUNEX sięgnęły 49,3 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 88,13 mln zł rok wcześniej w analogicznym okresie przed rokiem, który był dla SUNEX rekordowy
  • Narastająco przychody skonsolidowane w pierwszym półroczu 2024 r. wyniosły 86,4 mln zł wobec 188,7 mln zł w pierwszym półroczu 2023 r.
  • Pierwsza połowa tego roku charakteryzowała się słabszą koniunkturą w branży OZE na najważniejszych dla spółki rynkach niemieckim i austriackim, a także na rynku polskim
  • W oczekiwaniu na ożywienie sektora SUNEX uruchomił produkcję elementów do zbiorników w nowo nabytej hali, otrzymał pozytywną decyzję NCBiR o dofinansowaniu projektu innowacyjnych zasobników, prowadzi due diligence w austriackiej spółce instalacyjnej, a w najbliższych miesiącach do Grupy aportem będzie wniesiony niemiecki Drolsbach kupiony przez prezesa Romualda Kalycioka.

SUNEX, czołowy polski producent innowacyjnych rozwiązań bazujących na OZE, w II kwartale 2024 r. miał szacunkowo 49,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, o 44,1 proc. mniej niż w tym samym okresie przed rokiem. Narastająco w pierwszym półroczu 2024 r. skonsolidowane przychody wyniosły 86,4 mln zł, o 54,2 proc. mniej r/r.

Szacunkowe przychody: 

(dane w tys. PLN) II kw. 2024 Zmiana r/r I-II kw. 2024 Zmiana r/r
Przychody skonsolidowane 49 303 -44,1% 86 359 -54,2%
Przychody jednostkowe 28 210 -56,5% 51 986 -64,5%

  – Na wyniki pierwszego półrocza 2024 r. wpływ miała utrzymująca się słaba koniunktura na rynku ekologicznych urządzeń grzewczych, w tym zwłaszcza niekorzystna sytuacja makroekonomiczna w Niemczech, opóźnienie w uruchomieniu dotacji na tym rynku oraz wysokie stany magazynowe firm z branży OZE. Wysokie stopy procentowe w strefie euro przełożyły się zaś na znaczny spadek nowych inwestycji – mówi Romuald Kalyciok, prezes SUNEX. Od stycznie bardzo dobrze wystartował rynek austriacki, który wraz z uruchomieniem atrakcyjnych dotacji na urządzenia OZE zaprocentował rekordowymi zamówieniami. Pierwsza połowa roku to także bardzo dobra dla SUNEX informacja o pozytywnej decyzji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie dofinansowania kwotą 15,2 mln zł naszego projektu autorskiej technologii wytwarzania kompozytowych zbiorników CWU w instalacjach grzewczych – dodaje prezes SUNEX.

Zarząd obserwuje poprawę koniunktury na strategicznych dla spółki rynkach.

– Rynek OZE jest bardzo perspektywiczny i będzie się dynamicznie rozwijał. Liczymy na wzrost zamówień w Niemczech oraz Austrii i będziemy na nie gotowi, także w zakresie świadczenia usług instalacyjnych i serwisowych, m.in. dzięki akwizycjom spółek specjalizujących się w tych usługach na obu rynkach. Do spółki trafi niemiecki Drolsbach, a potencjalne przejęcie spółki austriackiej jest na etapie due dilligence dodaje Romuald Kalyciok.

W lipcu SUNEX przeniósł produkcję elementów do zbiorników kompozytowych z wynajmowanego zakładu do własnej, nabytej w maju hali.

Od początku roku SUNEX przeznaczył na inwestycje – rozbudowę infrastruktury i realizację projektu zasobników kompozytowych – łącznie 13,7 mln zł.