Ambra zwiększa zysk netto, mimo spadku przychodów ze sprzedaży win

ceo (3)

Przychody spółki Ambra ze sprzedaży netto (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) spadły w zakończonym roku obrotowym 2013/14 do 418,2 mln zł. Był o 1,5 proc niższy niż w poprzednim roku obrotowym, gdy wyniósł 424,6 mln zł. Mimo to zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł w tym czasie o 57,6 proc., z 16,5 mln zł do 26,1 mln zł.

Spadek przychodów odnotowany w zakończonym 30 czerwca roku obrotowym Ambra tłumaczy niższą sprzedażą eksportową trunków (głównie do Rosji) oraz spadkiem  sprzedaży w segmencie droższych win dla gastronomii. Wzrosła natomiast sprzedaż grupy w najważniejszych kanałach dystrybucji w Polsce (sieci i hurt). Dynamicznie rosła wreszcie sprzedaż Cydru lubelskiego, która przekroczyła 10 mln zł.

– W roku 2013/2014 mieliśmy do czynienia ze spowolnieniem wzrostu rynku wina do 2,7 proc., czyli znacznie poniżej wieloletniej dynamiki wzrostu konsumpcji wina w Polsce – podkreśla prezes grupy Ambra, Robert Ogór. – Nie przewidujemy znaczącej poprawy dynamiki trendu w najbliższym okresie. Dlatego duże znaczenie przywiązujemy do wzrostu Cydru Lubelskiego, naszej najmłodszej i najszybciej rosnącej marki. Tak dynamiczny wzrost związany był oczywiście ze znaczącymi wydatkami na rozwój marki, zarówno na zwiększenie jego dostępności w sklepach, jak i na wsparcie marketingowe.

Wyższe niż w latach ubiegłych koszty zakupu wina oraz koszty rozwoju marki Cydr Lubelski spowodowały spadek zysku operacyjnego o 5,6 proc do 30,2 mln zł.

– Wydatki te wprawdzie istotnie obciążyły nasze zyski w minionym roku obrotowym, ale dzięki nim osiągnęliśmy pozycję zdecydowanego lidera na nowym rynku cydru – stwierdza prezes grupy. – W bieżącym roku obrotowym planujemy 2-3 krotnie zwiększyć sprzedaż Cydru Lubelskiego. W perspektywie kolejnych lat Cydr Lubelski powinien znacząco wpłynąć na zwiększenie naszych zysków.

Spółka podkreśla jednak w komunikacie, że dzięki dalszej obniżce kosztów operacyjnych i finansowych, a także niższym kosztom podatków Ambra znacząco poprawiła zysk netto.  Spółka   podkreśla też w komunikacie, że wypracowała przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 30,3 mln zł.

Nasza strategia zakłada zrównoważony rozwój w oparciu o portfel marek generujący gotówkę, regularny wzrost dywidend dla akcjonariuszy i reinwestowanie pozostałej części zysków w obiecujące projekty rozwojowe takie jak Cydr Lubelski. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, zwiększamy dywidendę na akcję – wyniesie ona 45 groszy, a jej rentowność osiągnie poziom blisko 5 proc. – informuje Robert Ogór.