AmerBrokers wycenił akcje HELIO S.A.

0

Analitycy DM AmerBrokers wycenili jedna akcje HELIO na 10,34 zł, co było podstawa do wydania rekomendacji „kupuj” dla bakaliowej spółki. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy była to ju2 druga pozytywna rekomendacja dla emitenta, co sugeruje wzrost zainteresowania rynku jego akcjami.

W raporcie analitycznym z dnia 16 lipca 2009 specjaliści Wydziału Corporate Finance Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. wycenili akcje HELIO S.A. na 10,34 zł za sztukę. Wycena ta była podstawa do wydania rekomendacji „kupuj” dla bakaliowej spółki.

Rekomendacja „kupuj” oznacza, 5e zdaniem analityków inwestycyjnych spółka HELIO jest niedowartościowana i jej akcje powinny zyskiwać na wartości. Podana cena docelowa w wysokości 10,34 zł wskazuje wartość akcji emitenta, do której powinien dotrzeć jej kurs. Nie mniej jednak nale5y pamiętać, 5e nie jest to maksymalny zasięg wzrostów. Po dotarciu kursu do ceny docelowej, rekomendacja może bowiem zostać zmieniona na „trzymaj”, co oznaczałoby, że akcje powinny nadal zyskiwać na wartości, ale w mniejszym stopniu ni5 przy rekomendacji „kupuj”.

Raport analityczny DM AmerBrokers S.A. został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 24 lipca 2009 r. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy był to ju5 drugi ogólnie dostępny raport przygotowany przez specjalistów biur maklerskich rekomendujący zakup akcji HELIO. Wzrost zainteresowania analityków spółka HELIO, oraz ich pozytywne opinie mogą być zapowiedzią trendu wzrostowego dla akcji emitenta.