Fundusz Internet Ventures przeznaczy 100 mln PLN na inwestycje.

Tomasz Czechowicz

30 czerwca 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy Grupą MCI, IIF Group i KFK, na podstawie której zostanie utworzony fundusz Internet Ventures. Nowy fundusz będzie największym w Polsce technologicznym funduszem VC, dysponującym środkami inwestycyjnymi w wysokości 100 mln PLN. Internet Ventures będzie zarządzany wspólnie przez zespoły MCI i IIF, w unikalny sposób łącząc największe w Polsce doświadczenie i kompetencje w zakresie inwestycji w spółki technologiczne.

Udziałowcami nowego Funduszu są: MCI (25 mln PLN), IIF (25 mln PLN) oraz KFK (50 mln PLN). Strategia Funduszu zakłada inwestycje w projekty na wczesnych etapach rozwoju oraz na etapie wzrostu – spółki z potencjałem na sukces na rynku polskim, CEE, europejskim i światowym. W obszarze zainteresowania Funduszu znajdą się projekty z obszaru: e-commerce i m-commerce (B2C), portali internetowych i serwisów Web 2.0 (serwisów społecznościowych), aplikacji i technologii mobilnych/bezprzewodowych oraz internetowych, rozwiązań dla telekomunikacji i mediów elektronicznych, treści cyfrowych, serwisów gier i rozrywki on-line, e-payment i m-payment, e-advertising i m-adverising oraz cloud computing. Fundusz planuje inwestycje w około 18–20 projektów, dywersyfikując swój portfel sektorowo.

„Internet Ventures jest jednym z funduszy o największej kapitalizacji (100 mln zł), znajdujących się w portfelu KFK. Cieszę się, że będzie zarządzany przez doświadczonych menedżerów, którzy odnieśli sukces jako zarządzający funduszami podwyższonego ryzyka oraz jako przedsiębiorcy. Życzę wielu sukcesów inwestycyjnych oraz liczę na ponadprzeciętną stopę zwrotu z inwestycji.” – powiedział Piotr Gębala, prezes Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.

„Cieszy nas perspektywa ścisłej współpracy z IIF. Dwie najbardziej doświadczone, najbardziej rozpoznawalne i najdłużej działające na rynku grupy zarządzające funduszami venture capital łączą siły, aby utworzyć, przy wsparciu KFK, największy technologiczny fundusz VC w Polsce. To ważna przewaga strategiczna na rynku, gdzie kompetencje i wiarygodność buduje się latami. Jestem przekonany, że dotychczasowe doświadczenie MCI i IIF oraz posiadane relacje pomogą w pozyskiwaniu i rozwijaniu najlepszych projektów technologicznych z obszaru będącego w zainteresowaniu Intenet Ventures, jak również umożliwią funduszowi i przedsiębiorcom w których zostaną zaangażowane środki realizację wysokich stóp zwrotu na prowadzonej działalności. – powiedział Sylwester Janik, Venture Partner w MCI Management SA.

Jestem przekonany, że dotychczasowe osiągnięcia zespołów MCI oraz IIF w zakresie rozwijania i budowania wartości spółek portfelowych pozwolą na skuteczną współpracę z obecnymi i przyszłymi przedsiębiorcami, którzy dysponując ciekawymi pomysłami; razem z naszym funduszem rozwiną je w doskonale prosperujące przedsięwzięcia. Internet Ventures będzie realizował strategię wyszukiwania liderów w danych sektorach, mających szanse na sukces również na rynku regionalnym oraz globalnym, dbając o odpowiednią dywersyfikacje ryzyka portfela.” – dodał Sylwester Janik.

„Decyzja o utworzeniu wspólnego funduszu z MCI zapadła ponad rok temu. Oba zespoły i przedstawiciele KFK pracowali nad tym tematem długo i wytrwale. Gratuluję sukcesu. Fundamentem powołania wspólnego funduszu była strategia wynikająca z naszych własnych, jak i globalnych doświadczeń, mówiąca że w branży VC fundusz musi mieć możliwość zrobienia dużej ilości inwestycji. W ten sposób jedynie zapewnić zdoła wysoką stopę zwrotu, poprzez właściwie zdywersyfikowany portfel przy dobrze i strukturalnie zarządzanym ryzyku. Sądzę, że właśnie to udało nam się uzyskać. Dwie firmy o najlepszych dokonaniach na rynku i duży fundusz, to gwarancja realizacji dużej ilości inwestycji, zaś nasze połączone doświadczenia i spółki portfelowe obrazujące sukcesy naszych projektów dają szanse na wysoką jakość inwestycji.” – powiedział Rafał Styczeń, prezes zarządu IIF Group.

Fundusz Internet Ventures docelowo będzie działał w strukturze FIZ (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), w ramach MCI Capital TFI. Będzie to kolejny fundusz z obszaru Venture Capital. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Inwestorami fundusz zostaje zawarty na okres 10 lat.

„Osobiście mam dużo szacunku dla dokonań Rafała Stycznia i jego zespołu. Cieszę się, że łączymy siły na bardzo atrakcyjnym, a zarazem pełnym wyzwań, rynku inwestycji venture capital. Powinno to zaowocować szansą na budowę lepszych spółek technologicznych i zarazem wyższym IRR dla inwestorów. Uruchomienie tego przedsięwzięcia jest elementem strategii, którą sobie wyznaczyliśmy w 2006 roku i którą konsekwentnie realizujemy do dziś.” – mówi Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA .