Analiza ofert pracy opublikowanych przez pracodawców w II kwartale 2016 r.

0

Analiza ofert pracy opublikowanych na portalu Pracuj.pl w II kwartale 2016 r. wskazuje, że najwięcej ogłoszeń o pracę skierowano do osób pracjących na stanowisku specjalisty (69% wszystkich ofert). Na drugim miejscu uplasowały się oferty pracy dedykowane kierownikom/managerom (13% wszystkich ofert), do których skierowano 16 937 ogłoszeń, na trzecim miejscu znalazły się oferty pracy dla asystentów (5% wszystkich ogłoszeń).

Raporty o rynku pracy w II kwartale 2016 r.

Z jakich branż pochodziło najwięcej ofert pracy dla kierowników?

Analiza ofert pracy opublikowanych przez pracodawców w II kwartale 2016 r. wskazuje, że istnieją branże, w których stanowiska dla specjalistów stanowią blisko 90% ogółu ogłoszeń. Widoczne jest to szczególnie w branży IT, w której oferty pracy dla osób na stanowiskach specjalistów stanowiły 88% wszystkich ogłoszeń. Drugą branżą z podobnym wynikiem była telekomunikacja i zaawanasowane technologie, w której 83% ofert skierowanych było do specjalistów. Zarazem branże te procentowo zgłosiły najmniejsze zapotrzebowanie na kierowników. Z branży IT zaledwie 6% wszystkich ofert pracy skierowanych jest do kierowników, a z branży telekomunikacja i zaawansowane technologie 8% wszystkich ogłoszeń stanowią oferty pracy dla kierowników.

Osób na stanowiska kierownicze poszukiwali głównie pracodawcy z branży handel
i sprzedaż, opublikowali oni 4485 ofert dla kierowników, co stanowiło 18% wszystkich ofert z tej branży. 1249 ofert pracy dla kierowników pochodziło z branży budownictwo i nieruchomości (16% wszystkich ogłoszeń z tej branży to oferty pracy dla kierowników), 2244 ofert pochodziło z branży bankowość, finanse, ubezpieczenia (13% wszystkich ogłoszeń z tej branży dedykowanych kierownikom) oraz 1238 ofert pracy dla kierowników pochodziło z branży przemysł ciężki (11% wszystkich ogłoszeń z tej branży dedykowanych było kierownikom).

Najmłodsi na rynku pracy coraz chętniej poszukiwani

Obecna sytuacja na rynku pracy sprawia, że pracodawcy coraz chętniej kierują się ku najmłodszym uczestnikom rynku pracy, co widoczne jest we wzrostach liczby ofert pracy skierowanych do praktykantów i stażystów oraz asystentów. W II kwartale 2016 r. liczba ogłoszeń o pracę dla asystentów zwiększyła się o 30% w porównaniu z II kwartałem 2015 r., a dla praktykantów i stażystów o 28%. Dla porównania liczba ofert pracy na stanowiska specjalistyczne wzrosła 14% rok do roku, a na stanowiska kierownicze o 12%. Jednak mimo dynamicznego wzrostu, nadal oferty pracy dla najmłodszych uczestników rynku stanowią niewielki odsetek ogółu ogłoszeń. 5% wszystkich ofert pracy skierowanych jest do asystentów oraz 3% wszystkich ofert pracy skierowanych jest do praktykantów i stażystów.

Czytaj również:  Rekordowo niskie bezrobocie wymusza na pracodawcach inwestycje. Rosną wynagrodzenia i zmieniają się warunki pracy