Anna Roszewska nowym dyrektorem ds. HR i administracji platformy nc+

0
Anna Roszewska
Anna Roszewska

Z dniem 11 lutego 2019 r. Anna Roszewska dołącza do kadry zarządzającej platformy nc+ i obejmuje stanowisko dyrektora ds. HR i administracji. Będzie odpowiedzialna za całościowe zarządzanie i planowanie wszelkich kwestii związanych z zasobami ludzkimi i administracją nc+.

Anna Roszewska
Anna Roszewska

Anna Roszewska jest menadżerem z bardzo bogatym doświadczeniem we wszystkich aspektach zarządzania zasobami ludzkimi, administracji oraz komunikacji wewnętrznej. Przez piętnaście ostatnich lat zajmowała stanowiska dyrektorskie z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w dużych, dynamicznie działających firmach z branży mediowej i telekomunikacyjnej, o zróżnicowanych kulturach organizacyjnych.

Anna Roszewska w latach 2005 – 2009 zajmowała stanowisko dyrektora ds. pracowniczych (obszary: Internet, IT/Technologia, Drukarnie, Finanse) w Agora S. A. Następnie, w latach 2009 -2016, pracowała jako dyrektor personalny w firmie Cyfrowy Polsat S.A. Ostatnio, jako członek Executive Management Team, pełniła funkcję dyrektora ds. zasobów ludzkich w GK Netia.

Cieszymy się, mogąc powitać w naszej organizacji Annę Roszewską, która obejmuje kluczowe w firmie stanowisko. Anna z pewnością wniesie swoje szerokie doświadczenie oraz wiedzę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, wspierając realizację wizji naszej firmy i reagując na szybką ewolucję branży medialnej. – Manuel Rougeron, prezes zarządu platformy nc+.

Anna Roszewska będzie raportować bezpośrednio do Manuela Rougeron, prezesa zarządu platformy nc+.