APRS SA. pozyskał nowych inwestorów i robi kolejny krok w stronę NewConnect

Grzegorz Brenk, Prezes Zarządu APRS SA
Grzegorz Brenk, Prezes Zarządu APRS SA

Spółka APRS oferująca innowacyjne rozwiązania dotyczące ochrony wód powierzchniowych oraz mikrokapsułkowania zakończyła emisję akcji serii C. W ramach subskrypcji prywatnej inwestorzy objęli wszystkie oferowane akcje spółki na łączną kwotę 1 mln zł, która zostanie przeznaczona na rozwój działalności produkcyjnej firmy oraz dalsze prace R&D. APRS w drugiej połowie 2024 r. planuje zadebiutować na rynku NewConnect.

– Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii C APRS S.A. została zamknięta. Wszystkie oferowane akcje zostały objęte i opłacone. Świadczy to o dużym zaufaniu ze strony inwestorów, ale również atrakcyjności naszych rozwiązań. Grono akcjonariuszy istotnie się rozszerzyło o inwestorów z dużym doświadczeniem na rynku kapitałowym, co dodatkowo buduje wiarygodność prowadzonego przeze mnie projektu. Spółka pozyskała potrzebną jej kwotę i dzięki niej zrealizuje krótkoterminowe cele. Tym bardziej podtrzymujemy plan debiutu na rynku NewConnect w 2024 roku, na który patrzymy obecnie z jeszcze większym optymizmem. – informuje Grzegorz Brenk, Prezes Zarządu APRS SA.

APRS SA. w ub. r. wypracowała 2 mln zł przychodów ze sprzedaży. W tym roku przychody Spółki przekroczą 7,8 mln zł, a prognozowany zysk netto ponad 3 mln zł.

APRS SA prowadzi swoją działalność w kilku obszarach, w których wypracowała oraz pozyskała innowacyjne technologie i patenty. Pierwszym z nich jest świadczenie usług z zakresu rekultywacji wód, w ramach których spółka oferuje innowacyjne technologie, które umożliwiają skuteczną rekultywację i zabezpieczenie wód m.in. w obszarach rolniczych narażonych na zanieczyszczenia azotanami i fosforanami, czyli biogenami. Kolejnym obszarem działalności jest rozwijanie systemu mikrokapsułkowania na skalę przemysłową. To rozwiązanie dedykowane jest różnym branżom, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów kosmetycznego, spożywczego oraz weterynaryjnego. Ponadto, APRS SA świadczy usługi badawcze (R&D) w zakresie formulacji dotyczących mikrokapsułkowania oraz mikrobiologii.

Firma APRS w 2018 r. zakończyła budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Nielbarku, które składa się z 740 m kw. doskonale wyposażonej przestrzeni laboratoryjno-produkcyjnej. Spółka intensywnie rozwija swoje innowacyjne technologie. Dotyczy to przede wszystkim zastosowania mikrokapsułkowania w nowych branżach m.in. rolnictwie. Kolejnym celem jest optymalizacja produktów BioKer i hydrożelowych biokompozytów. Te prace Spółka skalkulowała ogółem na ponad 3,5 mln zł, ale tylko cześć tych prac zrealizowana zostanie w 2024 roku, a pozostała w roku 2025. Spółka szacuje, że przychody z nowych produktów B+R będą przynajmniej na poziomie 25-30% wszystkich przychodów osiągniętych w 2025 r.