Aż 65 proc. Polaków zrealizowało swoje finansowe postanowienia w 2022 r.

Paweł Majtkowski – analityk eToro
Paweł Majtkowski - analityk eToro

Rok 2022 przyniósł poważne wyzwania dla naszych domowych finansów. Jednak mimo inflacji, wzrostu kosztów życia i dodatkowych wydatków, ponad 65 proc. Polaków twierdzi, że wypełniło swoje noworoczne postanowienia finansowe z minionego roku. Lepsi w tym są od nas tylko Duńczycy, a gorzej swoje postanowienia realizowali m.in. Niemcy, Amerykanie i Francuzi.

Według globalnego badania eToro, w którym wzięło udział 25 tys. ankietowanych z 13 krajów w Europie, Ameryce Północnej i Australii (w tym 2 tys. z Polski) swoje finansowe postanowienia w 2022 roku zrealizowało we wszystkich krajach 58,7 proc. respondentów. Największy odsetek realizacji postanowień odnotowano w Danii (66,2 proc.), Polsce (65,1 proc.) i Czechach (64,2 proc.). Najmniej efektywnie swoje postanowienia realizowali Australijczycy (54,7 proc.), Francuzi (53 proc.) i Włosi (44,7 proc.). Włochy to jedyny kraj, w którym większość osób nie zrealizowała w minionym roku swoich postanowień.

Ile procent respondentów deklaruje, że wypełniło swoje finansowe postanowienia na 2022 rok
Dania 66,20%
Polska 65,10%
Czechy 64,20%
Wielka Brytania 64%
Hiszpania 62,40%
Holandia 61,10%
Niemcy 60,90%
Globalnie 58,70%
USA 58,50%
Rumunia 57,10%
Norwegia 57%
Australia 54,70%
Francja 53%
Włochy 44,70%

Źródło: eToro

Rok temu, finansowe postanowienia na Nowy Rok podjęło 67,1 proc. Polaków. Finanse były trzecim najważniejszym obszarem w jakim stawialiśmy sobie takie cele, tuż po zdrowiu i rozwoju osobistym. Najczęściej planowaliśmy zacząć oszczędzanie na zakup ważnej rzeczy (40,2 proc.), zwiększyć dochody poprzez znalezienie dodatkowej pracy (37,1 proc) oraz rozpocząć inwestować na przyszłość (36,5 proc.). Aż 23,5 proc. ankietowanych chciało inwestować więcej niż dotychczas. Te cele udało się zrealizować prawie 2/3 badanych.

Trudny rok 2022 spowodował, że w przypadku postanowień na 2023 rok, finanse stają się drugim najważniejszym obszarem. Ważniejsze nadal pozostaje zdrowie, rozwój osobisty spada natomiast na 3 miejsce. Wzrósł także do 72,2 proc. (z 67,1 proc.) odsetek osób, które w ogóle postanawiania noworoczne deklarują.

Finansowe postanowienia noworoczne Polaków 2022 vs 2023
2022 2023 Zmiana
Trzymać się budżetu 34,50% 36,70% 2,20%
Spłacić zadłużenie 31,40% 28,50% -2,90%
Zacząć inwestować na przyszłość 36,50% 35,10% -1,40%
Więcej inwestować 23,50% 24,90% 1,40%
Zbudować fundusz „na czarną godzinę” 23,30% 24% 0,70%
Odkładać więcej na emeryturę 15,60% 16,10% 0,50%
Oszczędzać na zakup ważnej rzeczy 40,20% 38,40% -1,80%
Podjąć dodatkową pracę 37,10% 38,40% 1,30%

Źródło: eToro

Wśród postanowień na 2023 rok częściej pojawiają się te związane z przestrzeganiem budżetu, zwiększeniem zainwestowanych kwot, budowaniem finansowej poduszki bezpieczeństwa oraz oszczędzaniem na emeryturę. W okresie wysokiej inflacji, jednym z dwóch najpopularniejszych postanowień jest znalezienie dodatkowej pracy w celu zwiększenia swoich dochodów. Polacy doszli bowiem do wniosku, że w okresie znaczącego wzrostu kosztów życia, dodatkowa praca to jedyny skuteczny sposób na poprawę domowej sytuacji finansowej.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce