Badania wskazują, że harmonizacja międzynarodowych regulacji może przynieść Europie 100 mld euro

e-commerce sklep internetowy
  • Tylko 33% wiodących firm działających online ma pewność, że prowadzi swoje operacje zgodnie z regulacjami i standardami na wszystkich rynkach, na których jest obecna.
  • 64% byłoby aktywne w co najmniej 10 państwach, gdyby przepisy były lepiej zharmonizowane.
  • Przeciętna firma mogłaby podnieść swój dochód o 30%, gdyby nie musiała zmagać się ze skomplikowanymi regulacjami.

Raport opublikowany dziś przez Stripe, globalną firmę technologiczną budującą infrastrukturę finansową dla przedsiębiorstw internetowych, pokazuje, że regulacyjne niespójności są główną przeszkodą na drodze do zrealizowania wizji Jednolitego Rynku Cyfrowego dla wielu europejskich przedsiębiorstw, które borykają się z coraz bardziej złożonymi wymogami regulacyjnymi.

Szczegółowe badania, przeprowadzone przez B2B International na zlecenie Stripe , wśród 500 wiodących przedsiębiorstw prowadzących działalność w internecie, pokazało, że tylko jedna na trzy (33%) badane organizacje jest pewna, że działa w zgodzie ze standardami regulacyjnymi. Mniej niż jedno przedsiębiorstwo na cztery (24%) deklaruje, że z pewnością wie, które regulacje go dotyczą.

Trzy czwarte (72%) badanych liderów biznesu online ma poczucie, że spełnianie wszystkich międzynarodowych wymagań regulacyjnych, spowalnia ich wzrost. Z tego 30% twierdzi, że jest to dla nich „wielkie wyzwanie”, a 42% zgadza się, że zgodność z regulacjami staje się coraz trudniejsza. Ma to bezpośredni wpływ na ich ambicje rozwoju zagranicznego. 41% z tych przedsiębiorstw, które aktualnie ograniczają obecność na zagranicznych rynkach, podjęło taką decyzję, ponieważ poziom uregulowania prawnego wzrósł od momentu, kiedy wchodzili do określonego regionu.

Rosnąca złożoność sprawia, że rosną także koszty compliance. Już 44% internetowych przedsiębiorstw płaci zewnętrznym doradcom oraz konsultantom, a 41% rekrutuje nowych pracowników, aby zarządzali zmianami regulacyjnymi. Co więcej, przedsiębiorstwa internetowe już teraz bezpośrednio zatrudniają średnio 2-3 pełnoetatowych pracowników pracujących nad zgodnością z regulacjami, co oznacza roczne wypłaty w wysokości 250 tys. euro.  Przeciętnie, niezależnie od rozmiaru firmy, ok 5% kosztów płacowych jest związana z działami compliance.

Umożliwienie firmom o różnych modelach i rozmiarach zarządzania zgodnością na poziomie UE w prostszy i bardziej efektywny kosztowo sposób stwarza potencjał do odblokowania znaczącego wzrostu. Dwie trzecie (64%) badanych liderów biznesu, deklaruje, że będzie prowadzić operacje w co najmniej 10 państwach, jeżeli regulacje i system podatkowy będą lepiej zharmonizowane w ramach Unii Europejskiej.

Te organizacje przewidują także, że jeśli nie będą musiały borykać się ze zbyt skomplikowanymi regulacjami i zgodnością, będą w stanie podnieść swoje dochody o 30%. Gdyby te statystyki odnieść do wszystkich onlinowych przedsiębiorstw B2B w Europie, europejski PKB mógłby wzrosnąć o więcej niż 100 mld euro tylko w tym segmencie.

Wzrost dostępności rozwiązań i narzędzi online w ciągu ostatnich 5 lat jest uznawany za najważniejszy czynnik, który ułatwił biznesową rzeczywistość europejskim liderom. Liderzy ci w szczególności poszukują narzędzi wspierających zgodność, 70% biznesów online już używa technologii w tym zakresie. Jednak krajobraz narzędzi internetowych jest rozdrobniony, a technologia, podobnie jak przepisy, jest postrzegana jako zbyt specyficzna dla danego kraju, aby była naprawdę skuteczna.

Matt Henderson,  Business Lead na poziomie EMEA w Stripe powiedział “Aby w pełni uwolnić potencjał Jednolitego Rynku Cyfrowego, zgodność regulacji i transgraniczne zarządzanie podatkami musi być łatwiejsze dla biznesów online. To zadanie nie tylko dla decydentów, ale także twórców technologii. Stripe ma znaczące sukcesy we wspieraniu onlinowych biznesów w poruszaniu się w środowisku regulacyjnym, a wciąż rozwijamy naszą ofertę rozwiązań pomocnych w tym zakresie”

Tom Wehmeier, Partner oraz Szef Działu Insights w Atomico, komentuje “Jest wiele obserwacji dotyczących tego, jak Europa może tworzyć więcej wiodących rodzimych gigantów technologicznych. Raport, ilościowo badający codziennie wyzwania, przed którymi dziś stają europejskie biznesy technologiczne, ma jasny i praktyczny przekaz: musimy robić więcej, by usuwać ukryte codzienne bariery, które powstrzymują wzrost i ekspansję innowacyjnych europejskich biznesów technologicznych na terenie UE. Europejskie innowacje technologiczne już rozwijają się w sposób organiczny, ale często dzieje się tak na przekór warunkom działania w UE, a nie dzięki nim. Raport pokazuje, że szanse dla europejskiego biznesu i konsumentów są ogromnie, jeśli osiągniemy postęp w upraszczaniu operacji w ramach prawdziwego, jednolitego rynku cyfrowego”.