Bank BPH przeniesie zapasowe centrum danych Disaster Recovery do nowego ośrodka IBM

Word Cloud „Data Loss Prevention”

Bank BPH przeniesie zapasowe centrum danych Disaster Recovery do nowego ośrodka IBM. Nowoczesne usługi świadczone przez IBM pozwalają na ograniczenie ryzyka związanego z utratą ciągłości pracy banku i utrzymanie nieprzerwanego świadczenia usług dla klientów.

Zmieniające się wymagania branżowe i regulacyjne powodują, że właściwe podejście do zarządzania ryzykiem staje się jednym z kluczowych elementów strategii działania przedsiębiorstw. Aby sprostać tym wymaganiom, bank zdecydował o przeniesieniu dodatkowego centrum przetwarzania danych do nowego ośrodka o wysokiej jakości i dostępności, a także o większej pojemności. Przygotowanie centrum i zarządzanie świadczeniem usługi Bank BPH powierzył IBM.

Wybór firmy IBM na partnera w projekcie zarządzania usługami utrzymania ciągłości biznesowej zapewnia nam właściwą ochronę niezbędnych dla działania banku systemów informatycznych – mówi Waldemar Sadkowski, Dyrektor Zarządzający Departamentem Wsparcia Informatycznego w Banku BPH.

W ramach umowy IBM zapewni dostęp do zapasowego data center oraz usługi towarzyszące, przede wszystkim zarządzanie serwisem i utrzymanie ośrodka data center, jak również monitorowanie i raportowanie dostępności usługi (ang. SLA, Service Level Agreement). Istotnym elementem rozwiązania jest również optymalizacja kosztów posiadania obiektu data center i zarządzania nim.

Liderzy biznesowi są świadomi zagrożeń, wynikających z przerwania ciągłości działania systemów IT, takich jak awaria systemu czy utrata lub naruszenie danych klientów – mówi Paweł Bondar, Resiliency Services Sales Leader IBM Polska – Tylko podejście zgodne ze standardami i najlepszymi praktykami gwarantuje, że organizacja będzie w stanie zminimalizować ryzyko i stawić czoła trudnym do przewidzenia zdarzeniom w przyszłości – dodaje.

Umowa została podpisana na 10 lat z możliwością przedłużenia.