Bank Millennium otrzymał zgodę UOKiK na sprzedaż udziałów w Millennium Financial Services spółkom Europy Ubezpieczenia

Joao Bras Jorge
Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium

23 marca Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy Millennium Financial Services przez Bank Millennium, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa.  

Uzyskanie zgody właściwego organu antymonopolowego umożliwi w najbliższej przyszłości sfinalizowanie transakcji polegającej na nabyciu przez Europa Ubezpieczenia 80% udziałów w spółce Millennium Financial Services, działającej obecnie w Grupie Banku Millennium. Spółka będzie nas wspierać w tworzeniu nowych rozwiązań dla klientów i obsłudze zawartych już polis ubezpieczeniowych. Planowana sprzedaż będzie miała pozytywny wpływ na wskaźniki kapitałowe Banku – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millnnium.

W wyniku transakcji Bank zaoferuje swoim klientom wybrane ubezpieczenia towarzystw Europa na zasadach wyłączności. Bancassurance jest dla Millennium obszarem strategicznym – nowe partnerstwo pomoże Bankowi w realizacji celów biznesowych, wzmocnieniu pozycji kapitałowej i przyśpieszy rozwój oferty ubezpieczeniowej dla klientów. Zgodnie z planem dziesięcioletnia współpraca w zakresie ubezpieczeń zostanie uruchomiona w 3 kwartale 2023 r.

Zawarte porozumienia nie wymagają od klientów Banku Millennium żadnych działań.

Bank Millennium od wielu lat oferuje klientom różnego typu ubezpieczenia w wygodnych dla nich kanałach sprzedaży. Są to zarówno ubezpieczenia zapewniające ochronę spłaty produktów kredytowych, rozwiązania assistance wspierające w sytuacjach życia codziennego, produkty turystyczne towarzyszące im podczas podróży, jak również ubezpieczenia samochodu czy skutera.