Bank Pekao S.A. zwiększa zaangażowanie w OZE finansując budowę największej w Polsce farmy fotowoltaicznej

PEKAO DWA

Konsorcjum trzech banków, w składzie Bank Pekao S.A., PKO BP i mBank, podpisało umowę kredytową z PAK PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. na finansowanie największej w Polsce farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MWp. Kwota umowy wynosi 175 mln zł i obejmuje kredyt długoterminowy oraz kredyt VAT. Inwestycja zlokalizowana będzie w gminie Brudzew w województwie wielkopolskim. Budowa ma zakończyć się w październiku tego roku.

W ramach umów finansowania podpisana została również Umowa Wsparcia, w której gwarantem będzie Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA (ZE PAK SA). Energię z nowej farmy fotowoltaicznej rozdystrybuuje Polkomtel Sp. o .o. Udział Pekao w tej inwestycji to kolejne działanie sukcesywnie zwiększające zaangażowanie banku w strategiczny obszar finansowania OZE, wpisujący się w zrównoważony rozwój Banku Pekao w oparciu o czynniki ESG.

Udział Pekao w inwestycji ZE PAK SA zwiększa nasze zaangażowanie w projekty wspierające proces transformacji energetycznej w Polsce, realizację inicjatyw ekologicznych oraz finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii. Posiadamy znaczącą ekspozycję na zielone inwestycje, dlatego tym bardziej cieszę się, że do naszego portfolio dołącza projekt o tak dużej skali. Jesteśmy odpowiednio przygotowani aby w przyszłości finansować kolejne tego typu projekty – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Inwestycja ZE PAK SA wpisuje się w transformację terenów pogórniczych w Polsce. Obszar inwestycji stanowi zrekultywowany teren po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego, gdzie jeszcze w lutym tego roku wydobyta została jego ostatnia tona.

Bank Pekao angażując się w projekty ekologiczne finansuje m.in. farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne czy niskoemisyjny transport miejski. W ubiegłym roku Pekao uczestniczył w emisji obligacji o charakterze zrównoważonym największych polskich spółek energetycznych Orlen i Tauron. Grupa Pekao wypracowała również strukturę programu emisji obligacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie o wartości 2,5 mld zł. Ma to zapewnić pozyskanie finansowania na modernizację i rozbudowę spalarni odpadów komunalnych oraz budowę sortowni odpadów. W swojej ofercie bank posiada także pożyczkę ekspresową na cele ekologiczne w ramach akcji „Zadbaj o dobry klimat”. W sumie wartość zielonego i zrównoważonego finansowania w Pekao przekroczyła 8 mld zł w 2020 roku.