Bank Pocztowy: Wzrost zysku w I półroczu o prawie 143 proc.

0

W I półroczu 2014 Bank Pocztowy wypracował skonsolidowany zysk netto na poziomie 22,1 mln zł wobec 9,1 mln zł rok wcześniej,  co oznacza wzrost o 142,9 proc. Skonsolidowany wynik na działalności bankowej wzrósł o 22,5 proc. sięgając 169 mln zł wobec 138 mln zł za I półrocze 2013.

Saldo kredytów i pożyczek brutto w Banku Pocztowym  wynosiło 30 czerwca 5,3 mld zł w porównaniu do 4,8 mld zł na koniec I półrocza zeszłego roku. (wzrost o 8,9 proc.).

Wzrost ten – podkreślono w komunikacie- wynika przede wszystkim z dobrych wyników sprzedaży kredytów konsumpcyjnych. W I półroczu Bank udzielił ponad 400 mln zł kredytów gotówkowych, czyli o 25 proc. więcej, niż w porównywalnym okresie zeszłego roku

Spadła wartość skonsolidowanych zobowiązań wobec klientów. W I półroczu wynosiła ona 5, 7 mld zł wobec 6 mld zł na 31 czerwca 2013, co oznacza spadek o 4,4 proc. Spowodowany jest on zapowiadanym  ograniczeniem działalności w obszarze bankowości instytucjonalnej, na rzecz bankowości detalicznej. W segmencie klientów indywidualnych zobowiązania wynosiły 4,4 mld zł wobec 4,2 mld zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 3,7 proc.

Realizacja strategii obranej przez Bank Pocztowy spowodowała znaczną poprawę wskaźnika koszty/dochody (C/I), który za I półrocze 2014 wyniósł 66,4 proc.

Kolejne znaczne obniżenie wskaźnika koszty/dochody to efekt kilkuletniej systematycznej pracy – mówi Tomasz Bogus, prezes Banku Pocztowego. – W nowej strategii dalsza poprawa w tym obszarze jest nadal jednym z najważniejszych celów. Szczególną wagę przykładamy również do tego, by bardzo dobrym zyskom towarzyszyło utrzymanie bezpiecznego poziomu miar kapitałowych, zalecanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jak widać w I półroczu 2014 r. Bank, dzięki rozwojowi opartemu jedynie na zysku zatrzymanym, w pełni stosuje się do zaleceń

Na koniec I półrocza 2014 r. Bank prowadził 800 tys. rachunków osobistych i obsługiwał przeszło 1,42 mln klientów.

Czytaj również:  TenderHut z najlepszym wynikiem finansowym w historii

Celem Banku Pocztowego jest uruchomienie 1,5 mln rachunków do końca 2017 roku, zachęcenie klientów do zdalnego korzystania z usług banku, za pomocą call center oraz bankowości elektronicznej. Bank będzie zmierzał również do poszerzenia swojej oferty o produkty inwestycyjne, za pomocą których chce uzyskać dodatkowe 500 mln zł.