Barometr nastrojów pracowników: raczej nisko oceniamy poziom satysfakcji z pracy i zadowolenia z wynagrodzenia

Stres pracowników wywołany przez pandemię wpływa na obniżenie poziomu cyberbezpieczeństwa firm. Eksperci są zgodni: potrzebne są szkolenia [DEPESZA]

Wynagrodzenie, stabilność zatrudnienia, satysfakcja z pracy oraz zaufanie do przełożonego zbadano na prawie 1000-osobowej próbie pracowników oraz pracodawców. Wyniki wskazują na to, że wiele jest do poprawy: pracownicy średnio oceniają wszystkie badane aspekty, a jedną z największych bolączek przełożonych jest brak umiejętności odczytywania nastrojów panujących w zespole.

Badanie „Barometr nastrojów pracowników“ przeprowadzili wspólnie Gi Group, Grafton
Recruitment, Wyser oraz TACK TMI. Pokazuje, jak się czują zatrudnieni na rynku pracy i jak
oceniają swoją sytuację. Dlatego zapytaliśmy m.in.:

  • czy są zadowoleni z wynagrodzenia?
  • jak oceniają stabilność swojej pracy?
  • czy odczuwają satysfakcję z pracy?
  • jak oceniają swojego szefa oraz jak zdaniem podwładnych – szef radzi sobie w sytuacjach kryzysowych?

Podczas badania pracodawcy odpowiadali na te same pytania co pracownicy, wskazując „co ich zdaniem uważają pracownicy”. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy mają wspólne perspektywy, gdzie widać różnice w ocenie sytuacji na rynku pracy i z czego mogą one wynikać. Wynik w każdej kategorii to jedna liczba stanowiąca średnią wyciągniętą ze wszystkich odpowiedzi udzielonych w danym bloku tematycznym kwestionariusza, w skali od 1 do 10. Jeśli chodzi o wynagrodzenie to barometr nastrojów jest wyższy u pracowników i wynosi 6,6. Pracodawcy są mniej optymistyczni i u nich barometr wyniósł 6,2.

– Z Barometru nastrojów pracowników wynika, że Polacy nie są zadowoleni ze swojej pensji i chcą zarabiać więcej. Na 6 lub wyżej ocenia swoje wynagrodzenie trzy czwarte pracowników, ale aż prawie 70 proc. szefów uważa, że pracownicy są zadowoleni z uposażeń – komentuje Antonio Carvelli, członek zarządu i deputy country manager agencji pracy Gi Group.

Dopytaliśmy więc pracowników, który ocenili swoje wynagrodzeni tylko na „5” lub poniżej: Czy w związku z tym szukają lepiej płatnej pracy? Aż 90 proc. z pytanych powiedziało: tak.

– Pracodawcy, szefowie, przełożeni! Sprawdźmy, co możemy zrobić, by zatrzymać talenty w firmie. Jeśli nie możemy dać podwyżek, są inne narzędzia motywacyjne: pracownicy potrzebują i oczekują szkoleń, warsztatów. Może jesteśmy w stanie dofinansować ich pasję? Może mają inne potrzeby, które możemy spełnić bez narażania na zachwianie budżetu firmowego? Daję  nam, pracodawcom, zadanie: sprawdźmy, co możemy zrobić dla naszych pracowników – komentuje Joanna Wanatowicz, Business Director Grafton Recruitment.

Przy pytaniu o stabilność zatrudnienia, wprawdzie o włos, ale wyższą notę i lepsze zdanie w tej kwestii mają pracownicy. Barometr nastrojów wynosi u nich 7,1, u pracodawców 7. Co zastanawiające, najniższe wyniki w całym badaniu zanotowaliśmy w części dotyczącej satysfakcji z pracy. Barometr dla pracowników osiągnął tu 6, a u pracodawców tylko 5,9. To warte dalszych badań, ponieważ satysfakcja z pracy jest jednym z kluczowych elementów, na które dziś zwraca się uwagę podczas rekrutacji, jak i całego procesu zatrudnienia. W ostatnim segmencie dotyczącym zaufania do przełożonego barometr nastrojów wśród
pracowników i pracodawców wyniósł dokładnie tyle samo: 6,6. „Barometr nastrojów pracowników” będzie cyklicznym badaniem, podczas którego Gi Group wraz z Grafton Recruitment, Wyser oraz TACK TMI będą obserwować samopoczucie pracowników.

* Badanie w formie ankiety online przeprowadzono w lipcu i sierpniu 2020. Na pytania odpowiedziało 591 pracowników oraz 370 pracodawców.